Podpora a rozvoj intrapodnikání v českém prostředí

Bakalářská práce se zabývá tématem intrapodnikání a možností jeho aplikovatelnosti v českém prostředí. Dnešní podnikatelské prostředí je charakterizováno stále se zvyšující konkurencí a firmy proto musí rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu, vytvářet si sami nové obchodní příležitosti a při...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Novosad, Tomáš
Other Authors: Barton, Monika, Kučera, Dušan
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Vysoká škola ekonomická v Praze 2013
Subjects:
Online Access:https://www.vse.cz/vskp/eid/65769
Description
Summary:Bakalářská práce se zabývá tématem intrapodnikání a možností jeho aplikovatelnosti v českém prostředí. Dnešní podnikatelské prostředí je charakterizováno stále se zvyšující konkurencí a firmy proto musí rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu, vytvářet si sami nové obchodní příležitosti a přicházet s neustálými inovacemi, které jim mohou zajistit stabilní pozici na trhu. Cílem mé bakalářské práce je teoretické vymezení pojmů a procesů typických pro intrapodnikání. Dalším cílem je na společnosti působící v České republice prokázání vztahu mezi intrapodnikáním a inovacemi. Teoretická část se zabývá definováním základních pravidel, obecných přínosů a možných bariér intrapodnikání. V praktické části práce je na příkladu projektu IBM Smarter University, který vznikl v rámci společnosti IBM popsán vztah mezi intrapodnikáním a inovativním řešením problémů. Výstupem práce je pak rozřešení, zda je možné aplikovat intrapodnikání v českém prostředí. The bachelor's thesis concerns the theme of intrapreneurship and the possibility of its application in Czech business environment. Contemporary business environment is characterized by increasing competition and therefore companies have to be able to quickly and flexibly reflect market demands. Create new business opportunities and bring innovations that can help them to establish stable position in the market. The aim of my bachelor thesis is theoretical determination of terms and processes that are typical for intrapreneurship. The next aim is to prove the connection between intrapreneurship and innovation. Theoretical part deals with defining basic rules, contributions and possible barriers of intrapreneurship. In the practical part of the thesis is described the relation between intrapreneurship and innovations based on the real example of the project IBM Smarter University which was launched inside of the IBM company. The output is the resolution whether or not it is possible to apply intrapreneurship in Czech business environment.