Estimated Input of Mercury to Kusawa Lake, Northern Canada, from Snow and Glacial Melt Water

Unusually high levels of mercury (Hg) have been detected in several northern Canadian lakes, remote from human industrial activities. At Kusawa Lake, a subalpine glacier-fed mountain lake situated in the Yukon Territory (western Canada), measurements of Hg in caught fish are below, but worryingly cl...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Beckholmen, Ingrid
Format: Bachelor Thesis
Language:English
Published: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper 2016
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-313330
Description
Summary:Unusually high levels of mercury (Hg) have been detected in several northern Canadian lakes, remote from human industrial activities. At Kusawa Lake, a subalpine glacier-fed mountain lake situated in the Yukon Territory (western Canada), measurements of Hg in caught fish are below, but worryingly close to, the Health Canada guideline for safe fish consumption of 0.5 μg g-1. The sources of the Hg found in the fish of Kusawa Lake (and many other northern lakes) are still unidentified. A suspected pathway for Hg input to freshwater ecosystems is through long-range atmospheric transport and direct or indirect deposition in water and/or snow-covered surfaces, later released to aquatic ecosystems through spring/summer melt and runoff.The objective of this thesis is to estimate the maximal potential contribution of atmospheric Hg released by snow- and ice melt that could enter Kusawa Lake through runoff from snow and glacier ice melt. Hg data previously obtained from the Kusawa Lake catchment were used to estimate the possible range of Hg concentrations in snow and ice. To quantify the input of Hg from snow and ice melt into Kusawa Lake, the total water inflow from these sources first had to be estimated. This was done by using the HBV hydrological model (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelnings modell), initially developed by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), and subsequently modified to include a glacier routine. The HBV model was run using temperature and precipitation data from the nearby city of Whitehorse (~60 km east of Kusawa Lake), and was calibrated using historical hydrometric data from the Kusawa Lake catchment itself.Using these data and the HBV-simulated runoff, the total flux of Hg entering Kusawa Lake trough snow and glacial melt water was estimated to be 550 ± 495 g yr-1 (3.6 ± 3.5 μg m-2 yr-1). This flux comparable in magnitude with model-based estimates of the total atmospheric deposition of Hg in the Yukon region, which range between 4.5 and 7 μg m-2 yr-1. This suggests that for subarctic glacier-fed lakes like Kusawa, the supply of Hg from snow and ice melt actually represents a large percentage of the total annual Hg input. Höga halter av grundämnet kvicksilver (Hg) har uppmätts i ett flertal nordliga sjöar, i områden där det inte finns någon uppenbar mänsklig påverkan som kan ha orsakat detta. Kusawa sjön, som ligger i Yukon Territory i Kanada, är en fjällsjö vars vatten i huvudsak kommer ifrån den årliga snösmält-ningen och omkringliggande smältande glaciärer. Här har man observerat höga halter av Hg i fisk. Halterna är under Kanadas riktlinjer för säker konsumtion av fisk på 0,5 μg per g Hg men oro-väckande nära. Vad som är orsaken till detta i Kusawa sjön (och i många andra nordliga sjöar) är oklart. En möjlig källa skulle kunna vara att Hg, i gasform, transporteras till dessa platser genom globala vindsystem och kan efter kemiska reaktioner avsättas som snö i och med nederbörd eller direkt på ytan av snötäcken. När snön sedan smälter kan Hg följa med i vattendragen och slutligen hamna i dessa sjöar.Syftet med den här uppsatsen var att uppskatta hur mycket Hg som genom smältvatten från snö och glaciärisar kan årligen transporteras i vattendrag till Kusawa sjön. Arbetet använder sig av tidigare insamlad data över kvicksilverhalter i snö- och isprover i Kusawa sjöns närområde. Detta har gjorts genom att använda en avrinningsmodell, HBV, för att uppskatta hur mycket vatten som transporteras till sjön i genomsnitt varje år. Modellen tar hänsyn till både snö och glaciärisavsmältning och är baserad på meteorologisk data, så som nederbörd, temperatur och avdunstning, från den närliggande staden Whitehorse (ca 60 km öster om Kusawa sjön).Det totala flödet av THg (Total Hg, var alla typer av kemiska föreningar av Hg är inräknade), genom snö- och glaciärsmältvatten, uppskattas att vara 550 ± 495 g per år för Kusawa sjöns yta. Detta ger ett genomsnittligt flöde på 3,6 ± 3,5 μg per m2 och år, vilket skulle kunna motsvara storleks-ordningen av atmosfäriskt Hg som uppskattas avsättas varje år i regionen (7 μg per m2 och år ). Denna undersökning är den första uppskattningen och har därför ingen tidigare litteratur att jämföra med. Den använda metoden är en mycket grov och förenklad bild av de processer som sker ute i naturen men ett första steg för att undersöka varför Hg halten är så hög i den subalpina sjön Kusawa i Kanada.