En studie om kvinnor i bankstyrelser : och om kvotering är den rätta lösningen

Idag är det låg representation av kvinnor i bolagsstyrelser, och år 2015 var det exempelvis endast 5 % kvinnor som var styrelseledamöter i börsnoterade bolag i Sverige. Detta problematiseras utifrån att Sverige är ett jämställt land jämförelsevis med andra länder. Våra grannar i Norge har sedan år 2...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Bäckström, Sara, Abbaszadeh, Bella
Format: Bachelor Thesis
Language:Swedish
Published: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen 2016
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-297305
Description
Summary:Idag är det låg representation av kvinnor i bolagsstyrelser, och år 2015 var det exempelvis endast 5 % kvinnor som var styrelseledamöter i börsnoterade bolag i Sverige. Detta problematiseras utifrån att Sverige är ett jämställt land jämförelsevis med andra länder. Våra grannar i Norge har sedan år 2008 infört en kvoteringslag som innebär att fördelningen mellan könen måste vara 40/60 i styrelser i börsnoterade bolag, och vi vill med denna studie undersöka om kvotering även skulle vara lämpligt även för Sverige. Denna uppsats fokuserar på banksektorn som historiskt sett är en mansdominerad bransch och vi vill med denna studie skapa en förståelse för hur det kommer sig att kvinnor är underrepresenterade i styrelser. Vår metod är en studie av bankerna SEB, Forex Bank och Helgeland Sparebank där vi gjort semistruktrella intervjuer med kvinnliga ledare inom olika positioner på dessa banker där vi analyserat deras mångfaldsarbete, utbildningsnivåer inom styrelsen samt om respondenterna upplevt könsfördomar. Studiens resultat tyder på att det finns en osäkerhet kring om “glastakseffekten” finns inom banksektorn i Sverige samt att införandet av en kvoteringslag ger fler fördelar än nackdelar och därmed är positivt för Sveriges näringsliv.