Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu

Tato práce je prací empirickou, která zahrnuje jak práci s odbornou literaturou, tedy část teoretickou, tak část výzkumnou. Terénní výzkum byl prováděn několik měsíců a zahrnoval zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s amatérskými kulturisty a kulturistkami. Záměrem této práce bylo pro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Jaklová, Nikola
Other Authors: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D., Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Západočeská univerzita v Plzni 2017
Subjects:
moc
Online Access:http://hdl.handle.net/11025/37747
id ftuniwestbohemia:oai:dspace5.zcu.cz:11025/37747
record_format openpolar
spelling ftuniwestbohemia:oai:dspace5.zcu.cz:11025/37747 2023-05-15T18:13:38+02:00 Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu Bodybuilding as a Lifestyle: Forming Identity and Lifestyle in Sport Jaklová, Nikola Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D. Sosna Daniel, Mgr. Ph.D. 2017-6-19 62 s. (110 507 znaků) application/pdf http://hdl.handle.net/11025/37747 cs cze Západočeská univerzita v Plzni 73753 http://hdl.handle.net/11025/37747 Plný text práce je přístupný bez omezení. openAccess životní styl sport kulturistika fitness identita zdraví gender ztělesnění moc maskulinita femininita genderové role socializace krása life style bodybuilding identity health embodiment power masculinity femininity gender roles socialization beauty diplomová práce 2017 ftuniwestbohemia 2023-02-05T19:20:39Z Tato práce je prací empirickou, která zahrnuje jak práci s odbornou literaturou, tedy část teoretickou, tak část výzkumnou. Terénní výzkum byl prováděn několik měsíců a zahrnoval zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s amatérskými kulturisty a kulturistkami. Záměrem této práce bylo proniknout do skupiny kulturistů a zjistit, jak jsou jedinci sportem ovlivňováni a jak sport utváří jejich osobnost. Výzkum dokládá, že kulturistika jedince ovlivnila natolik, že skrze ní má odlišný pohled na lidské tělo a zastává jiné hodnoty. Tito lidé si osvojili specifické názory, postoje, ideologie. Kulturistika je sport, který výrazně ovlivňuje životy lidí nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Tito lidé mají jiné priority a sdílejí identitu, která se od identity ostatních lidí výrazně liší. Zastávají odlišné názory a bourají zajeté stereotypy společnosti. Role kulturisty s sebou nese specifické vnímání sebe sama a vnímání ostatních, kdy tělesnost představuje zásadní prioritu. Maskulinita je tak pro muže i ženy tou jedinou přijatelnou formou a feminita je výrazně potlačována. V této práci je popsán koncept identity a moci, které významně utváří chování kulturistů a vnímání jejich těl. Důležitým aspektem utváření identity kulturistů je socializace, která pokud je narušena, může způsobit krizi identity a kulturistika tak slouží jako prostředek k získání sebevědomí. Kulturisté sami sebe nevnímají nějak odlišně, definují se jako lidé se zdravým životním stylem. Agresivní role spjatá s kulturistikou trvá pouze v posilovně a mimo posilovnu jsou obyčejnými lidmi. Ženy kulturistky touží po dosažení úspěchů a roli matky považují za nedůležitou. Muži splňují ideál hegemonní maskulinity a touží vypadat ještě lépe než panující ideál. V praktické části práce bylo uvedeno, jakým způsobem byly data získána a jaký byl můj postup analyzování dat. V této části nalezneme také úryvky z výpovědí respondentů propojené s teoretickou částí, které nám přiblížili životní styl kulturistů a kulturistek, jejich soukromí, ale také odhalili ... Thesis sami University of West Bohemia Digital Library Nese ENVELOPE(9.827,9.827,63.611,63.611) Roli ENVELOPE(18.857,18.857,69.117,69.117)
institution Open Polar
collection University of West Bohemia Digital Library
op_collection_id ftuniwestbohemia
language Czech
topic životní styl
sport
kulturistika
fitness
identita
zdraví
gender
ztělesnění
moc
maskulinita
femininita
genderové role
socializace
krása
life style
bodybuilding
identity
health
embodiment
power
masculinity
femininity
gender roles
socialization
beauty
spellingShingle životní styl
sport
kulturistika
fitness
identita
zdraví
gender
ztělesnění
moc
maskulinita
femininita
genderové role
socializace
krása
life style
bodybuilding
identity
health
embodiment
power
masculinity
femininity
gender roles
socialization
beauty
Jaklová, Nikola
Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu
topic_facet životní styl
sport
kulturistika
fitness
identita
zdraví
gender
ztělesnění
moc
maskulinita
femininita
genderové role
socializace
krása
life style
bodybuilding
identity
health
embodiment
power
masculinity
femininity
gender roles
socialization
beauty
description Tato práce je prací empirickou, která zahrnuje jak práci s odbornou literaturou, tedy část teoretickou, tak část výzkumnou. Terénní výzkum byl prováděn několik měsíců a zahrnoval zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s amatérskými kulturisty a kulturistkami. Záměrem této práce bylo proniknout do skupiny kulturistů a zjistit, jak jsou jedinci sportem ovlivňováni a jak sport utváří jejich osobnost. Výzkum dokládá, že kulturistika jedince ovlivnila natolik, že skrze ní má odlišný pohled na lidské tělo a zastává jiné hodnoty. Tito lidé si osvojili specifické názory, postoje, ideologie. Kulturistika je sport, který výrazně ovlivňuje životy lidí nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Tito lidé mají jiné priority a sdílejí identitu, která se od identity ostatních lidí výrazně liší. Zastávají odlišné názory a bourají zajeté stereotypy společnosti. Role kulturisty s sebou nese specifické vnímání sebe sama a vnímání ostatních, kdy tělesnost představuje zásadní prioritu. Maskulinita je tak pro muže i ženy tou jedinou přijatelnou formou a feminita je výrazně potlačována. V této práci je popsán koncept identity a moci, které významně utváří chování kulturistů a vnímání jejich těl. Důležitým aspektem utváření identity kulturistů je socializace, která pokud je narušena, může způsobit krizi identity a kulturistika tak slouží jako prostředek k získání sebevědomí. Kulturisté sami sebe nevnímají nějak odlišně, definují se jako lidé se zdravým životním stylem. Agresivní role spjatá s kulturistikou trvá pouze v posilovně a mimo posilovnu jsou obyčejnými lidmi. Ženy kulturistky touží po dosažení úspěchů a roli matky považují za nedůležitou. Muži splňují ideál hegemonní maskulinity a touží vypadat ještě lépe než panující ideál. V praktické části práce bylo uvedeno, jakým způsobem byly data získána a jaký byl můj postup analyzování dat. V této části nalezneme také úryvky z výpovědí respondentů propojené s teoretickou částí, které nám přiblížili životní styl kulturistů a kulturistek, jejich soukromí, ale také odhalili ...
author2 Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
format Thesis
author Jaklová, Nikola
author_facet Jaklová, Nikola
author_sort Jaklová, Nikola
title Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu
title_short Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu
title_full Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu
title_fullStr Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu
title_full_unstemmed Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu
title_sort kulturistika jako životní styl: utváření identity a životního stylu v rámci sportu
publisher Západočeská univerzita v Plzni
publishDate 2017
url http://hdl.handle.net/11025/37747
long_lat ENVELOPE(9.827,9.827,63.611,63.611)
ENVELOPE(18.857,18.857,69.117,69.117)
geographic Nese
Roli
geographic_facet Nese
Roli
genre sami
genre_facet sami
op_relation 73753
http://hdl.handle.net/11025/37747
op_rights Plný text práce je přístupný bez omezení.
openAccess
_version_ 1766186227269107712