Kulturistika jako životní styl: Utváření identity a životního stylu v rámci sportu

Tato práce je prací empirickou, která zahrnuje jak práci s odbornou literaturou, tedy část teoretickou, tak část výzkumnou. Terénní výzkum byl prováděn několik měsíců a zahrnoval zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s amatérskými kulturisty a kulturistkami. Záměrem této práce bylo pro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Jaklová, Nikola
Other Authors: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D., Sosna Daniel, Mgr. Ph.D.
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Západočeská univerzita v Plzni 2017
Subjects:
moc
Online Access:http://hdl.handle.net/11025/37747
Description
Summary:Tato práce je prací empirickou, která zahrnuje jak práci s odbornou literaturou, tedy část teoretickou, tak část výzkumnou. Terénní výzkum byl prováděn několik měsíců a zahrnoval zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory s amatérskými kulturisty a kulturistkami. Záměrem této práce bylo proniknout do skupiny kulturistů a zjistit, jak jsou jedinci sportem ovlivňováni a jak sport utváří jejich osobnost. Výzkum dokládá, že kulturistika jedince ovlivnila natolik, že skrze ní má odlišný pohled na lidské tělo a zastává jiné hodnoty. Tito lidé si osvojili specifické názory, postoje, ideologie. Kulturistika je sport, který výrazně ovlivňuje životy lidí nejen po fyzické, ale i psychické stránce. Tito lidé mají jiné priority a sdílejí identitu, která se od identity ostatních lidí výrazně liší. Zastávají odlišné názory a bourají zajeté stereotypy společnosti. Role kulturisty s sebou nese specifické vnímání sebe sama a vnímání ostatních, kdy tělesnost představuje zásadní prioritu. Maskulinita je tak pro muže i ženy tou jedinou přijatelnou formou a feminita je výrazně potlačována. V této práci je popsán koncept identity a moci, které významně utváří chování kulturistů a vnímání jejich těl. Důležitým aspektem utváření identity kulturistů je socializace, která pokud je narušena, může způsobit krizi identity a kulturistika tak slouží jako prostředek k získání sebevědomí. Kulturisté sami sebe nevnímají nějak odlišně, definují se jako lidé se zdravým životním stylem. Agresivní role spjatá s kulturistikou trvá pouze v posilovně a mimo posilovnu jsou obyčejnými lidmi. Ženy kulturistky touží po dosažení úspěchů a roli matky považují za nedůležitou. Muži splňují ideál hegemonní maskulinity a touží vypadat ještě lépe než panující ideál. V praktické části práce bylo uvedeno, jakým způsobem byly data získána a jaký byl můj postup analyzování dat. V této části nalezneme také úryvky z výpovědí respondentů propojené s teoretickou částí, které nám přiblížili životní styl kulturistů a kulturistek, jejich soukromí, ale také odhalili ...