Diverzita vodních a mokřadních měkkýšů povodí Holoubkovského potoka

Tato diplomová práce je zaměřena na diverzitu vodních a mokřadních měkkýšů povodí Holoubkovského potoka a přilehlé oblasti. Inventarizační výzkum probíhal na 74 lokalitách v období od července 2014 do července 2015. Celkem bylo zjištěno 42 druhů měkkýšů (39 druhů plžů a 3 druhy mlžů) o celkovém počt...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hejlová, Simona
Other Authors: Mergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Západočeská univerzita v Plzni 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11025/24287
Description
Summary:Tato diplomová práce je zaměřena na diverzitu vodních a mokřadních měkkýšů povodí Holoubkovského potoka a přilehlé oblasti. Inventarizační výzkum probíhal na 74 lokalitách v období od července 2014 do července 2015. Celkem bylo zjištěno 42 druhů měkkýšů (39 druhů plžů a 3 druhy mlžů) o celkovém počtu 9573 jedinců. Nalezené druhy patří do 18 čeledí a jedná se o 17 druhů vodních a 25 druhů suchozemských měkkýšů. Nejsilněji je na sledovaném území zastoupena čeleď Planorbidae, do které patří 7 nalezených druhů. V rámci vodních druhů se stal nejpočetnějším druhem Pisidium personatum a nejrozšířenějším Gyraulus albus. Nejrozšířenějším a zároveň nejpočetnějším suchozemským druhem se stal druh Succinea putris. Nejcennějšími druhy zjištěnými na sledovaném území jsou druhy Aplexa hypnorum, Gyraulus laevis, Vertigo antivertigo, Euconulus praticola a Anodonta cygnea, které se v ČR z hlediska ohrožení řadí do kategorie VU = vulnerable a druhy Anisus leucostoma, Oxyloma elegans, Vertigo pygmaea, Vertigo substriata a Musculium lacustre, které se řadí do kategorie NT = near threatened. Byl zde také objeven invazní druh Physella acuta. Obhájeno This diploma thesis is aimed to the diversity of aquatic and wetland molluscs. The basin of Holoubkovský potok stream and adjancent area was investigated. The research has been made in 74 locations since July 2014 until July 2015. 42 mollusc species were found (39 gastropod species and 3 bivalve species). Total amount of individuals was 9573. Found species belong to 18 families. 17 species are aquatic molluscs and 25 species are terrestrial molluscs. The family Planorbidaeis the most wide-ranging in themonitore area. 7 species that were found belong to that family. Pisidium personatum is the most plentiful one within aquatic species. Gyraulus albusis the most widespread one. Succineaputris is the most plentiful and widespread from terrestrial species. The most valuable species from monitored area are Aplexa hypnorum, Gyraulus laevis, Vertigo antivertigo, Euconulus praticola and Anodonta cygnea, which are members of VU (vulnerable) category in the Czech Republic. The next valuable ones are Anisus leucostoma, Oxyloma elegans, Vertigo pygmaea, Vertigo substriata and Musculium lacustre, which are members of NT (near threatened) category. The invasion kind Physella acuta was also found in this area.