Historie AČR na příkladu zahraničních misí v letech 1993-2004.

Hlavním cílem práce je popsat historie Armády České republiky na příkladu nasazení našich AČR v zahraničních misích od roku 1989 do roku 2004 v kontextu politických událostí tohoto období. Konkrétně se jedná o pád komunismu v Československu, jeho následné rozdělení a vznik České republiky, vstup do...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Olbert, Michal
Other Authors: Jeřábek, Martin, Kodetová, Petra
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Západočeská univerzita v Plzni 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11025/12996
Description
Summary:Hlavním cílem práce je popsat historie Armády České republiky na příkladu nasazení našich AČR v zahraničních misích od roku 1989 do roku 2004 v kontextu politických událostí tohoto období. Konkrétně se jedná o pád komunismu v Československu, jeho následné rozdělení a vznik České republiky, vstup do Severoatlantické aliance, vstup do Evropské unie a profesionalizace armády. Dále bych se zaměřil na to, zda nově vzniklý postkomunistický stát byl schopen plnit úkoly, které byly spjaty s nasazením v zahraničních misích. Mám možnost využít vzpomínek přímých účastníků těchto událostí, ať už se jedná o zahraniční mise nebo o milníky vývoje naší armády a díky tomu práci obohatit o pohled přímých aktérů. Kromě vydané literatury budu využívat také dokumentů týkajících se samotných události, vojenských deníků nebo ročenek. Katedra historických věd Obhájeno The main objective of this work is to describe the history of the Army of the Czech Republic to the example of our commitment ACR in foreign missions from 1989 to 2004 in the context of the political events of this period. Specifically, the fall of communism in Czechoslovakia and its subsequent separation and the creation of the Czech Republic, join the North Atlantic Alliance, joining the European Union and the professionalization of the army. I also focused on whether the newly established post-communist state was able to perform the tasks associated with the deployment of foreign missions. I can use the memories of direct participants in these events, whether it is a foreign mission or the developmental milestones of our army and thus enrich the work on view direct actors. In addition to the published literature, I will also use the documents relating to the events themselves, military journals and yearbooks.