Hospicová péče

Teoretická část moji bakalářské práce popisuje, co je to hospicová péče, jaké máme typy hospicové péče, kteří zdravotničtí pracovníci zde pracují, co je paliativní péče, dále komunikace s umírajícím, okrajově se zmiňuji o eutanázii. Další kapitolu tvoří psychologické pojetí umírání a smrti. Následuj...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kopřivová, Hana
Other Authors: Martinková, Vlasta, Valentová, Markéta
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2008
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10563/7732
Description
Summary:Teoretická část moji bakalářské práce popisuje, co je to hospicová péče, jaké máme typy hospicové péče, kteří zdravotničtí pracovníci zde pracují, co je paliativní péče, dále komunikace s umírajícím, okrajově se zmiňuji o eutanázii. Další kapitolu tvoří psychologické pojetí umírání a smrti. Následující kapitola se zaměřuje na lidé, kteří pečují o své blízké, co je jejich úkolem a jak mají sami o sebe pečovat. Poslední kapitola teoretické části se zaměřuje na lidskou důstojnost při umírání. Praktická část moji bakalářské práce se zabývá hodnocením hospicové péče z pohledu zdravotnických pracovníků. Konkrétně z pohledu zdravotních sester, ošetřovatelek a sanitářek. Chci zjistit jaký je názor na tuto formu péče o umírající, je-li hospicová péče přínosná, jaké jsou nedostatky v hospicové péči, jsou-li zdravotničtí pracovníci zatíženi po fyzické a psychické stránce a proč pracují právě v hospici. The theoretical part of my bachelor project describes what it's hospic care, which types of hospice care we have, which healthcare employees work here, what is palliative care, communication with dying men, marginally to mention about euthanasia. Another chapter consists of the psychological concept of dying and death. The following chapter focuses on people who care for your loved ones, what is their task and how to look after themselves on the side. The last chapter of the theory focuses on human dignity in dying. The practical part of my bachelor project deals with the evaluation of hospice care from the perspective of healthcare workers. Specifically, from the perspective of nurses, tenders and ambulance-men. I want to find out what is the view of this form of care for the dying, if the hospice care is contributionly, what are the shortcomings in hospice care, where medical workers burden for a physical and mental site, and why working in hospice. Ústav zdravotnických studií obhájeno