Stav životního prostředí polárních oblastí Země

Tato bakalářská práce pojednává o stavu životního prostředí polárních oblastí Země. Jedná se o průřezovou práci, ve které jsou zmíněny pouze ty nejdůležitější problémy těchto oblastí. Tato práce pouze poukazuje na tyto problémy, ale nenaleznete zde hlubší analýzu, protože každá problematika je hodna...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Řezníček, Josef
Other Authors: Vondruška, Milan, Bednařík, Vratislav
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2010
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10563/13393
Description
Summary:Tato bakalářská práce pojednává o stavu životního prostředí polárních oblastí Země. Jedná se o průřezovou práci, ve které jsou zmíněny pouze ty nejdůležitější problémy těchto oblastí. Tato práce pouze poukazuje na tyto problémy, ale nenaleznete zde hlubší analýzu, protože každá problematika je hodna pro samostatnou bakalářskou práci. První kapitola je o životním prostředí v Arktidě. Druhá kapitola je o Antarktidě. Každá kapitola je členěna na podkapitoly živé složky (biosféra, biocenóza) a neživé složky ( atmosféra, hydrosféra, pedosféra, litosféra ). The professional project deals with the state of the environment of the Earth's polar zones. The pro-ject represents an outline of the most serious problems of the polar areas, thus it does not include a detailed analysis of the problems, which would be a topic of an individual diploma thesis. The first chapter of the project deals with the environment of the Arctic, while the second chapter focuses on Antarctica. Each chapter consists of subheads dealing with zones of life (biosphere, biocenosis) and inanimate zones (atmosphere, hydrosphere, pedosphere, lithosphere) on Earth. Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí obhájeno