Otvoreni istraživački podatci

Istraživački podaci temelj su znanstvenog pristupa no sami po sebi nemaju značenje niti vrijednost bez konteksta i interpretacije. Podaci nastaju prikupljanjem, bilježenjem ili generiranjem, a analizom tog sirovog materijala dolazimo do informacija i znanja. Omogućavanje pristupa izvornim istraživač...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Vodopijevec, Alen, Kranjec, Irena
Other Authors: Hebrang Grgić, Ivana
Format: Book Part
Language:Croatian
Published: Školska knjiga 2018
Subjects:
Online Access:http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10542/
http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10542/1/vodopijevec_kranjec-Open_Research_Data.pdf
Description
Summary:Istraživački podaci temelj su znanstvenog pristupa no sami po sebi nemaju značenje niti vrijednost bez konteksta i interpretacije. Podaci nastaju prikupljanjem, bilježenjem ili generiranjem, a analizom tog sirovog materijala dolazimo do informacija i znanja. Omogućavanje pristupa izvornim istraživačkim podacima jedan je od temeljnih elemenata incijative za otvaranjem znanosti. Prakse upravljanja istraživačkim podacima razlikuju se ovisno o području znanosti neovisno o tome radi li se o podacima kvalitatvne ili kvantitativne prirode, a čak i unutar pojedinih znanstvenih disciplina postoje specifični načini njihova prikupljanja, opisivanja, pohrane i dijeljenja. Financijeri znanstvenih projekata i istraživanja počeli su prepoznavati koristi od učinkovitog upravljanja istraživačkim podacima te u ugovore s primateljima sredstava za istraživanja unose obvezu izrade "Plana upravljanja istraživačkim podacima". Usporedo s nastojanjima znanstvene zajednice i zahtjevima financijera razvija se i infrastruktura koja podupire aktivnosti vezane uz upravljanje istraživačkim podacima na tehničkoj ali i organizacijskoj razini. U radu ćemo vas upoznati s trenutnim stanjem politika, infrastrukture i postojećih standarda u domeni brige o otvorenim straživačkim podacima. Također su prikazene i incijative u Hrvatskoj. Research data are the basis of scholarly knowledge. They are being collected, observed or created for the purpose of analysis in order to produce new research results, new information and knowledge. They have no value or meaning of their own but fully depend on the context and interpretation. Enabling open access to research data is one of the key elements of the open science initiative. Data management practices vary considerably across research disciplines regardless of the data type (quantitative or qualitative). Also, practices and norms on data collecting, describing, archiving, and disseminating can sometimes differ even within the same research discipline. The agencies which are funding scientific research have started to recognize the benefits of the efficient data management. Accordingly, more and more funders of scientific research require from their beneficiaries to design an elaborate Data Management Plan when submitting proposals. Besides the efforts of scientific communities and funders requirements, the infrastructure for technical and organizational support of the data management, as another important precondition in achieving the open access to research data, has been developed. The paper presents the current state of the policies, infrastructures and standards for the open research data. A brief description of the initiatives in Croatia is included, too.