Island - zemlja vatre i leda i turističko odredište na zanimljivoj geopolitičkoj poziciji

U ovom završnom radu govori se o otočnoj zemlji Islandu, koja je u svijetu poznata pod nazivom zemlje ''vatre i leda''. Prikazan je opći opis otoka u uvodnom dijelu, kao i prometna povezanost, te gospodarsko stanje zemlje. Središnji dio bavi se turizmom koji predstavlja važni gos...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Stipčević, Nikolina
Other Authors: Knežević, Šime
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zadru. Odjel za turizam i komunikacijske znanosti. 2020
Subjects:
Online Access:https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:4326
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:423856
https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:4326/datastream/PDF
Description
Summary:U ovom završnom radu govori se o otočnoj zemlji Islandu, koja je u svijetu poznata pod nazivom zemlje ''vatre i leda''. Prikazan je opći opis otoka u uvodnom dijelu, kao i prometna povezanost, te gospodarsko stanje zemlje. Središnji dio bavi se turizmom koji predstavlja važni gospodarski čimbenik zemlje, odnosno pravcima islandske turističke politike. Opisana je pozadina i trenutno stanje u turističkom sektoru, točnije njegov utjecaj na tržište rada i rast turističkih brojki. U sklopu središnjeg dijela nalaze se poglavlja o neizostavnoj ponudi Islanda zajedno sa pripadajućom potražnjom kao i poglavlje o održivosti i ekologiji Islanda čija se razvojna politika turizma bori sa tim paralelnim izazovima i koja pokušava oblikovati optimalan put za budućnost. Također, postavljen je i tablični prikaz SWOT analize, tj. prijetnji i prilika sa kojima se suočavaju. Na samom kraju spominje se zanimljiva geopolitička pozicija Islanda u vidu prolaza GIUK koji je uz Island pod upravom Ujedinjenog Kraljevstva i Grenlanda. In this paper, the island country - Iceland was discussed, which is known in the world as a land od ''fire and ice''. In the introductory part are presented the description of the island as well as the transport links and the economic situation of the country. The central part is dealing with tourism, which is an important economic factor of the country, more precisely, with the directions of the Iceland's tourism policy. The background and the current situation in the tourism economy are described, and also its impact on the labor market and the growth of tourist numbers. In the center part, there is a chapter on Iceland's indispensable offer, together with related research as well, and a chapter on sustainability and ecology of Iceland, whose tourism policy is fighting these parallel challenges and shaping the optimum view for the future. Also, a tabular overview of the SWOT analysis has been set up, with the threats and opportunities they face. At the very end, an interesting geopolitical position of Iceland is mentioned in the form of the GIUK passage, which is administered by the United Kingdom and Greenland alongside Iceland.