Návrh rychloběžné vodní turbíny s tvarovanou náběžnou hranou lopatky oběžného kola

Abstrakt Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu tvarované náběžné hrany lopatky oběžného kola vírové turbíny na charakteristiku lopatkové mříže. Vychází se zde z reálných dat pro vírovou turbínu, kdy upravená náběžná hrana lopatky byla tvořena na základě předchozích studií prováděných na NACA pro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Fojtíková, Marcela
Other Authors: Rudolf, Pavel, Haluza, Miloslav
Format: Master Thesis
Language:Czech
Published: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11012/26887
Description
Summary:Abstrakt Diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu tvarované náběžné hrany lopatky oběžného kola vírové turbíny na charakteristiku lopatkové mříže. Vychází se zde z reálných dat pro vírovou turbínu, kdy upravená náběžná hrana lopatky byla tvořena na základě předchozích studií prováděných na NACA profilech. Hlavním cílem práce je srovnání výsledků jednotlivých modifikovaných lopatek s hladkým profilem pomocí CFD výpočtů. Pro tvorbu geometrie a výpočetní sítě byly použity programy SolidWorks a Gambit. This master thesis is devoded to examination of influence of bumped leading edge of hydraulic turbines ruber blade to characteristics of blade cascade. Thesis is based on hydraulic turbine which countoured/bumped leading edge of blade was created using previous studies on NACA profiles. The main goal of this thesis is to Compare shaped leading edge with flat leading edge using CFD calculations. Programms like SolidWorks and Gambit were used to calculate geometrics and meshes. B