Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů

Předmětem bakalářské práce „Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů“, je analýza současného stavu ve firmě, tj. možnosti a kapacity firmy pro výrobu nového výrobku. Podle těchto zjištění rozhodnout, jestli můžeme vyrábět sami nebo výrobu řešit subdodavatelsky. Teoretická čás...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hudeček, Petr
Other Authors: Jurová, Marie, Vincour, Jiří
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2013
Subjects:
bag
Online Access:http://hdl.handle.net/11012/25538
Description
Summary:Předmětem bakalářské práce „Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů“, je analýza současného stavu ve firmě, tj. možnosti a kapacity firmy pro výrobu nového výrobku. Podle těchto zjištění rozhodnout, jestli můžeme vyrábět sami nebo výrobu řešit subdodavatelsky. Teoretická část je zaměřena na základy průzkumu a segmentace trhu, marketing a technickou problematiku výroby. V praktické části jsou pak popsány jednotlivé kroky a průběhy průzkumu trhu, rozhodnutí, způsoby výroby a zaměření na nejslibnější segment trhu. Cílem mé práce je tedy nalezení nejschůdnější cesty k úspěšnému zavedení nového produktu na trh. A bachelor thesis „Study of production preparation effectivness for selected products" analyzes the current state of the company in terms of readiness for a new product manufacture and recommends whether to outsource the production or not. The theoretical part is focused on fundamentals of market research, customer segmentation and technological issues of a production. Practical part describes all steps, activities and decisions undertaken during the real market research, production alternatives evaluation and target groups selection. The goal of this paper is to find the most feasible way to launch a new product on the market. E