Liikennekuormituksen vaikutukset tierakenteeseen eri vuodenaikoina

Suomen tieverkon ylläpidosta vastaava Väylävirasto haluaa löytää kustannustehokkaampia tapoja tienpitoon ja edistää tiestön näkökulmasta järkeviä päätöksiä, lakeja ja säädöksiä. Tämä edellyttää tierakenteen, olosuhteiden ja kuormituksien syvällistä ymmärtämistä. Tierakenteen vaurioitumiseen vaikutta...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kurki, Altti
Other Authors: Rakennetun ympäristön tiedekunta - Faculty of Built Environment, Tampere University
Format: Master Thesis
Language:Finnish
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://trepo.tuni.fi/handle/10024/118681
Description
Summary:Suomen tieverkon ylläpidosta vastaava Väylävirasto haluaa löytää kustannustehokkaampia tapoja tienpitoon ja edistää tiestön näkökulmasta järkeviä päätöksiä, lakeja ja säädöksiä. Tämä edellyttää tierakenteen, olosuhteiden ja kuormituksien syvällistä ymmärtämistä. Tierakenteen vaurioitumiseen vaikuttavat liikennekuormitus, olosuhteet, tierakenteen ominaisuudet ja jo tierakenteeseen syntyneet vauriot. Tässä työssä tutkitaan liikennekuormituksen vaikutuksia tierakenteeseen eri vuodenaikoina kirjallisuusselvityksen ja kenttämittausten avulla. Raskas liikenne aiheuttaa tierakenteen kannalta merkittävimmän liikennekuormituksen. Kuormituskestävyys tarkoittaa tierakenteen kykyä kestää liikennekuormitusta. Talvella rakenteen ollessa jäässä tien kuormituskestävyys on erinomainen. Keväällä roudan sulaessa tierakenteen kuormituskestävyys on yleensä heikoimmillaan. Tämä johtuu rakenteen kasvaneesta vesipitoisuudesta. Tällöin tierakenne vaurioituu helpoimmin. Kuormituskestävyys paranee keväällä ja kesällä rakenteen kuivuessa. Toisaalta kuormituskestävyys voi myöhemmin heikentyä asfaltin lämpötilan noustessa korkeaksi tai sateiden kastellessa tierakennetta. Loppusyksyllä tierakenteen yläosan jäätyminen parantaa tien kuormituskestävyyttä merkittävästi. Loppusyksyllä ja talvella tierakenteessa voi esiintyä jäätymissulamis- ja sulamisjäätymissyklejä. Syklien sulamisvaiheessa rakenteen pintaosan vesipitoisuus voi kasvaa. Työssä dokumentoitiin Tampereen yliopiston Muonioon vt21 Aurora-älyliikennetielle asentamat mittalaitteistot. Ne mittaavat liikennevirrasta itsenäisesti raskaiden ajoneuvojen tierakenteeseen aiheuttamia vasteita. Cestel Company:n toimittama weigh in motion- asema mittaa akselipainoja ja Roadscanners Oy:n asentamat Percoasemat mittaavat tierakenteen olosuhteita. Mittaustuloksia analysoitiin viiden mittausviikon ja kahden koekuormituspäivän ajalta. Tie on korkeapenkereinen, hyväkuntoinen ja paksupäällysteinen. Mittaustulokset pääosin vahvistivat kirjallisuusselvityksen tuloksia. Tulosten perusteella arvioidaan, että ...