MEĐUNARODNOPRAVNI POLOŽAJ ANTARKTIKA

U ovom diplomskom radu govori se o međunarodnopravnom položaju Antarktika. Naglasak će se staviti na Ugovor o Antarktiku, pripadajuće međunarodne instrumente i Antarktički sustav. U uvodnom dijelu objašnjava se sama povijest istraživanja Antarktika podijeljena na tri epohe, zatim postavljanje zahtje...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Tenčić, Robin
Other Authors: Perišić, Petra
Format: Master Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Rijeci. Pravni fakultet. Katedra za međunarodno pravo. 2019
Subjects:
Online Access:https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/islandora/object/pravri:974
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:118:913572
https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/islandora/object/pravri:974/datastream/PDF
Description
Summary:U ovom diplomskom radu govori se o međunarodnopravnom položaju Antarktika. Naglasak će se staviti na Ugovor o Antarktiku, pripadajuće međunarodne instrumente i Antarktički sustav. U uvodnom dijelu objašnjava se sama povijest istraživanja Antarktika podijeljena na tri epohe, zatim postavljanje zahtjeva za suverenošću, kao i međunarodni odnosi prije nastanka Ugovora o Antarktiku. Zatim se, u središnjem dijelu, govori općenito o Ugovoru o Antarktiku i Antarktičkom sustavu. Naglasak se stavlja na povijesnu pozadinu, Međunarodnu geofizičku godinu i sadržaj samog Ugovora te njegovu svrhu i trajanje. Osim toga, govorit će se i o razlici između konzultativnih i običnih stranaka Ugovora o Antarktiku. Istaknut će se važni elementi Antarktičkog sustava, s posebnim naglaskom na normativne komponente, odnosno na Konvenciju za očuvanje antarktičkih tuljana, Konvenciju o očuvanju živih morskih bogatstva Antarktika, Konvenciju o reguliranju djelatnosti povezanih s mineralnim bogatstvima Antarktika te Protokol uz Ugovor o Antarktiku. Objasnit će se Tajništvo Antarktičkog sustava, njegovo uspostavljanje i zadaće. U posljednjem dijelu, govori se o regulaciji turizma na Antarktiku, uzimajući u obzir veliki porast broja antarktičkih turista u posljednjih nekoliko godina. Posebno se objašnjava uloga Međunarodne Udruge turoperatora Antarktika, kao i Koalicije za Antarktik i Južni ocean.