Arktida jako regionální bezpečnostní komplex ( Aplikace teorie regionálního bezpečnostního komplexu na geopolitický region Arktida v rámci širší diskuse regionalistických přístupů ke studiu mezinárodní bezpečnosti)

Shrnutí Rigorózní práce se zabývá případem Arktidy, která v rámci mezinárodního systému představuje svébytný geopolitický region, jehož geostrategický význam se v důsledku klimatických změn, technologického pokroku a nových poznatků o enormím ekonomickém potenciálu oblasti co do nerostných surovin (...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Košatková, Iva
Other Authors: Weiss, Tomáš, Karásek, Tomáš
Format: Other/Unknown Material
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2013
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.11956/60911
Description
Summary:Shrnutí Rigorózní práce se zabývá případem Arktidy, která v rámci mezinárodního systému představuje svébytný geopolitický region, jehož geostrategický význam se v důsledku klimatických změn, technologického pokroku a nových poznatků o enormím ekonomickém potenciálu oblasti co do nerostných surovin (v první řadě ropy a zemního plynu), bohatých rybolovných lokalit a perspektivních koridorů pro transoceánské plavby v posledních letech dramaticky zvyšuje. Region je analyzován z pohledu jednoho z nejvlivnějších regionalistických přístupů ke studiu mezinárodní bezpečnosti, který představuje teorie regionálního bezpečnostního komplexu formulovaná výzkumníky kodaňské školy - Barry Buzanem a Ole Wæverem. Cílem práce je nalézt odpověď na otázku zda lze na Arktidu smysluplně nahlížet optikou této teorie a klasifikovat ji jako regionální bezpečnostní komplex definovaný svébytnou dynamikou bezpečnostních vztahů a vzájemnou provázaností sekuritizačních a desekuritizačních procesů. Tato výzkumná otázka je motivována snahou nabídnout či naopak zavrhnout možný teoretický nástroj k analýze specifické bezpečnostní dynamiky arktického regionu a eventuálně navrhnout teoretické modifikace tam, kde se teorie v konfrontaci s případem ukazuje jako rigidní. Rigorózní práce dochází k závěru, že Arktidu lze s určitými teoretickými. This thesis deals with the case of the Arctic which forms a distinctive geopolitical region within the international system. The geostrategic importance of the Arctic har become more salient due to global warming, technological progress and latest findings about large oil and gas resources, rich fishing waters and new maritime routes. The Arctic region is being classified through the lenses of one of the most influential regionalist concepts in the modern IR theory and international security studies - the regional security complex theory developed by Barry Buzan and Ole Wæver who represent the core of the so called Copenhagen school of IR thought. The main aim of the thesis is to examine whether such a specific geopolitical region as the Arctic could be analyzed from the perspective of this theory and defined as a regional security complex with a distinctive security dynamics and a dense net of linkages interconnecting major processes of securitization and desecuritization. This research question seeks to suggest a theoretical and analytical tool for studying the specific regional dynamics of the Arctic, and alternatively identify shortcomings of the theory in confrontation with the case and propose possible theoretical modifications. The thesis concludes that the Arctic can be classified as a. Department of International Relations Katedra mezinárodních vztahů Fakulta sociálních věd Faculty of Social Sciences