Kontinentální zalednění severovýchodní části Frýdlantského výběžku

Severovýchodní část Frýdlantského výběžku v podhůří Jizerských hor představuje prostor, který byl během středního pleistocénu nejméně dvakrát zasažen severoevropským ledovcovým štítem. Zároveň se jedná o oblast, jež dosahuje nadmořských výšek okolo předpokládané výšky ledovcového zásahu. Z těchto dů...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lehejček, Jiří
Other Authors: Nývlt, Daniel, Engel, Zbyněk
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2012
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.11956/45075
Description
Summary:Severovýchodní část Frýdlantského výběžku v podhůří Jizerských hor představuje prostor, který byl během středního pleistocénu nejméně dvakrát zasažen severoevropským ledovcovým štítem. Zároveň se jedná o oblast, jež dosahuje nadmořských výšek okolo předpokládané výšky ledovcového zásahu. Z těchto důvodů se jedná o příhodnou oblast ke studiu výšky ledovcové trimline. Přístup využívající vlastností tvrdoměrného kladiva (Schmidt hammer) zkoumající míru zvětrání povrchu a dávající jí do souvislosti s nadmořskou výškou představoval základní metodu zjišťování ledovcové trimline. Ve spolupráci s ostatními přístupy (GIS analýzy, mapování výchozů, balvanových polí a eratik) byla nadmořská výška ledovcové trimline pro severovýchodní část Frýdlatského výběžku stanovena na přibližně 500 m n. m. ± 20 m. North-eastern part of Frýdlantský Spur is situated at the northern foothills of the Jizera Mountains. It represents an area, which was at least twice covered by North-European ice sheet during the Middle Pleistocene. At the same time, it is the region whose hills have the summits around the expected altitudinal limit of the maximum ice sheet extent. Therefore, it is a suitable area to study glacial trimline altitude. Schmidt hammer testing was applied to determine different state of rock surface weathering. Obtained R-values were taken as the most relevant data for glacial trimline determination. Nevertheless, other approaches (GIS analysis, outcrops, block fields and erratics mapping) were also incorporated. Interpretation of these approaches gave the altitudinal limit of ice sheets in the north-eastern part of the Frýdlantský Spur at 500 m a. s. l. ± 20 m. Department of Physical Geography and Geoecology Katedra fyzické geografie a geoekologie Faculty of Science Přírodovědecká fakulta