Georadarový průzkum v peri/glaciálním prostředí

Ground penetrating radar (GPR) technique is a non-invasive geophysical method based on sending an electromagnetic signal into the ground and evaluating it after reflection from subsurface structures. The Georadar method is used to study a large number of geomorphological phenomena. This paper focuse...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bartůšek, Filip
Other Authors: Engel, Zbyněk, Tábořík, Petr
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2022
Subjects:
Ice
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.11956/175548
Description
Summary:Ground penetrating radar (GPR) technique is a non-invasive geophysical method based on sending an electromagnetic signal into the ground and evaluating it after reflection from subsurface structures. The Georadar method is used to study a large number of geomorphological phenomena. This paper focuses on defining the potential applications of GPR in periglacial and glacial environments. Based on a literature search, an overview of GPR applications in periglacial and glacial environments was developed. Attention was also paid to the suitability of individual environments for GPR surveys and the advantages and limitations of GPR method in cryogenic phenomena research. In periglacial environments, GPR is most commonly used for active layer delineation and ground ice detection, but the depth range is limited by the presence of liquid water in the active layer. In glacial environments, GPR is most often used to measure the thickness of glaciers and to image their structure. Ice is the most suitable of all materials (except air) for radio signal propagation and the depth range of the signal in ice is many times greater than in other materials. Key words: Ground penetrating radar, electromagnetic waves, periglacial environments, glacial environments, permafrost, glaciers Měření pomocí georadaru (GPR - z anglického Ground Penetrating Radar) je neinvazivní geofyzikální metoda, založená na vysílání elektromagnetického signálu do země a jeho vyhodnocování po odrazu od podpovrchových struktur. Georadarová metoda je využívána pro studium velkého množství geomorfologických jevů. Tato práce se zaměřuje na vymezení možností využití georadaru v periglaciálním a glaciálním prostředí. Na základě rešerše odborné literatury byl vytvořen přehled aplikací georadaru v periglaciálním a glaciálním prostředí. Pozornost byla věnována také vhodnosti jednotlivých prostředí pro georadarový průzkum a výhodám a omezením georadarové metody při výzkumu kryogenních jevů. V periglaciálním prostředí je georadar nejčastěji používán pro vymezení ...