Ženy v silových sportech

The bachelor thesis "Women in strength sports" deals with a qualitative analysis of self- concept of women participating in strength sports, weightlifting and CrossFit. Using semi- structured interviews and based on the accounts of these women's experiences, a self-image of women in s...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Světelská, Denisa
Other Authors: Országhová, Kristína, Pergl, David
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2022
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.11956/173370
Description
Summary:The bachelor thesis "Women in strength sports" deals with a qualitative analysis of self- concept of women participating in strength sports, weightlifting and CrossFit. Using semi- structured interviews and based on the accounts of these women's experiences, a self-image of women in strength sports was created. The aim was to explore the experiences of women in strength sports and how they perceive themselves. Through their personal experiences, the thesis seeks to identify factors that may influence their perceptions. The analysis also focuses on the normative perceptions of women in strength sports. Attention is also given to media representation and equality in strength sports competitions. Bakalářská práce "Ženy v silových sportech" se zabývá kvalitativní analýzou sebepojetí žen participujících v silových sportech, vzpírání a CrossFitu. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů a na základě výpovědí o zkušenostech těchto žen byl vytvořen sebeobraz ženy v silovém sportu. Cílem bylo zjistit, jaké mají ženy v silových sportech zkušenosti s jejich přijetím a jak sami sebe vnímají. Prostřednictvím jejich osobních zkušeností se práce snaží určit faktory, které mohou mít na jejich vnímání vliv. Analýza se také zaměřuje na normativní pojetí žen v silových sportech. Pozornost je také věnována mediálnímu reprezentaci a rovnému jednání na závodech v silových sportech. Department of Sociology Katedra sociologie Faculty of Social Sciences Fakulta sociálních věd