Vliv stálezelenosti vs. opadavosti u rostlin v teplých obdobích vyšších zeměpisných šířek na strukturu dřeva: případová studie ze svrchní křídy ostrova James Ross (Antarktický poloostrov)

Změny prostředí v důsledku globálního oteplovaní a jejich následky jsou podstatnou a široce studovanou otázkou. Křídové polární ekosystémy nemají v dnešní době obdobu. Proto takové ekosystémy představují unikátní možnost pro studium extrémních prostředí a organizmů se specifickými adaptacemi na ně....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Chernomorets, Oleksandra
Other Authors: Sakala, Jakub, Gryc, Vladimír, Kvaček, Jiří, Vodrážka, Radek
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2019
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.11956/109520
Description
Summary:Změny prostředí v důsledku globálního oteplovaní a jejich následky jsou podstatnou a široce studovanou otázkou. Křídové polární ekosystémy nemají v dnešní době obdobu. Proto takové ekosystémy představují unikátní možnost pro studium extrémních prostředí a organizmů se specifickými adaptacemi na ně. Příslušné ekosystémy mohou mít klíčový význam pro pochopení možných budoucích změn na naší planetě. Diplomová práce se věnuje otázce strategie adaptace suchozemských rostlin v období pozdní křídy: stálezeleností a opadavostí. Studovaný materiál pochází z oblasti Brandy Bay a Crame Col na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova a byl sbírán v souvislém sledu profilů od souvrství Kotick Point po souvrství Santa Marta (cenonam až kampán). Ze studovaných 55 vzorků fosilních dřev bylo vybráno a systematicky popsáno pět typických taxonů jehličnanů pro dané geologické období a oblast: Agathoxylon kellerense, Agathoxylon antarcticus, Araucarioxylon chapmanae, Podocarpoxylon multiparenchymatosum a Phoroxylon sp. Agathoxylon kellerense (vzorek číslo AN34) byl vybrán pro detailní analýzu a zjištění strategie adaptace jehličnanů na základě anatomické stavby letokruhů. Metodou stanovení strategie adaptace rostliny (procentuální zmenšení buněk; procentuální zastoupení letního dřeva; RMI; náklon CSDM křivky). Global warming and its influence on the environment has become a popular and widespread issue. Nowadays, an analogy of a high latitude ecosystem during the greenhouse type of climate does not exist. The Cretaceous polar ecosystem gave us a unique possibility of understanding these extreme ecosystems and the specific adaptations of organisms to these conditions. Such types of ecosystem are crucial for a better understanding of possible future climate changes. This thesis focusses on the adaptation strategies of land plants during the Late Cretaceous in the Arctic peninsula. The land plants responded to these specific solar conditionals in two different ways: evergreen or deciduous. The fossil material for this study comes from Brandy Bay and Crame Col, James Ross Island, Antarctic. The material was collected in a continuous sequence from Kotic point to Santa Marta Formation (Cenomanian - Companian). A detailed and systematic analysis was performed on five out of fifty-five samples that well represented the studied region and age: Agathoxylon kellerense, Agathoxylon antarcticus, Araucarioxylon chapmanae, Podocarpoxylon multiparenchymatosum and Phoroxylon sp. Based on the detailed study of Agathoxylon kellerense (sample number AN34) wood anatomy and growth rings structure, adaptation strategies were. Institute of Geology and Paleontology Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science