Změny krajinného pokryvu nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku na základě Landsat dat

ZMĚNY KRAJINNÉHO POKRYVU NAD HORNÍ HRANICÍ LESA V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU NA ZÁKLADĚ LANDSAT DAT Abstrakt Tato studie hodnotí změny krajinného pokryvu se zaměřením na porosty borovice kleče (Pinus mugo) v oblasti nad horní hranicí lesa Krkonošského národního parku. Na základě dat Landsat byly dvě...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Vyvialová, Linda
Other Authors: Červená, Lucie, Suchá, Renáta, Kupková, Lucie
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2018
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/94674
Description
Summary:ZMĚNY KRAJINNÉHO POKRYVU NAD HORNÍ HRANICÍ LESA V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU NA ZÁKLADĚ LANDSAT DAT Abstrakt Tato studie hodnotí změny krajinného pokryvu se zaměřením na porosty borovice kleče (Pinus mugo) v oblasti nad horní hranicí lesa Krkonošského národního parku. Na základě dat Landsat byly dvěma metodami hodnoceny změny ve čtyřech časových horizontech od 80. let až do současnosti (roky 1984, 1992, 2002 a 2013). První metodou byla klasifikace jednotlivých scén klasifikátorem Maximum Likelihood a hodnocení změn na základě jejich překryvů. Celkové přesnosti klasifikací scén od nejstarší po současnost byly 86,04 %, 88,44 %, 86,91 % a 86,43 %. Druhá metoda hodnotí detekci změn nad jedním datasetem, skládajícím se ze scén pro všechny časové horizonty. Celkové přesnosti od nejstarších vyšly 86,63 %, 88,64 % a 86,11 %. Druhá metoda byla pro tuto studii změn krajinného pokryvu vhodnější. Na výsledných mapách je vidět prořeďování kleče (mezi roky 2002 a 2013, 1984 a 1992) i její přirozené zahušťování a rozrůstání. Klíčová slova KRNAP, tundra, krajinný pokryv, change detection, Landsat CHANGES OF LAND COVER ABOVE THE TREE LINE IN KRKONOŠE NATIONAL PARK BASED ON LANDSAT DATA Abstract This study evaluates land cover changes in the area above the tree line in Krkonoše Mts. National Park. The stress is put on the changes of Pinus mugo shrub. Two methods of change detection based on Landsat data in four time horizons from the eighties up to now were tested (years 1984, 1992, 2002 and 2013). The first method was classification of scenes with the Maximum Likelihood Classifier individually and evaluation of changes based on their overlay. Overall accuracies from the oldest scene were 86,04 %, 88,44 %, 86,91 % and 86,43 %. The second method evaluates detection of change above one dataset that consists of scenes for all the time horizons. Overall accuracies were from the oldest 86.63 %, 88.64 % and 86.11 %. The second method was more appropriate for this study of land cover changes. On the map results there can be seen thinning of Pinus mugo scrub (between the years 2002 and 2013, 1984 and 1992) as well as its natural thickening and spreading. Key words KRNAP, tundra, land cover, change detection, Landsat Department of Applied Geoinformatics and Cartography Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Faculty of Science Přírodovědecká fakulta