Proměnlivost mikromorfologie křemenných zrn glacifluviálních akumulací

Micromorphology of glaciofluvial sediments were only partially shown by Mahaney et al. (2001). This paper deals with the main diagnostic textures of glaciofluvial sediments and changes of their micromorphology caused fluvial transport. The samples were collected. All samples were collected by Peter...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Krbcová, Klára
Format: Other/Unknown Material
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2017
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/85724
Description
Summary:Micromorphology of glaciofluvial sediments were only partially shown by Mahaney et al. (2001). This paper deals with the main diagnostic textures of glaciofluvial sediments and changes of their micromorphology caused fluvial transport. The samples were collected. All samples were collected by Peter Mida and Martin Hanáček in Svalbard in August 2012. Two glacial samples and six glaciofluvial samples were taken near the glacier Bertilbreen and one glacial sample and seven glaciofluvial samples were taken near the glacier Hørbyebreen. Samples were examined under electron microscope. The correlation analyses was used to set the main glaciofluvial microtextures. Similarity of the samples was tested by one-way ANOVA. Increasing numbers of V-shaped pits, rounded grains, meandering ridges and microblocks are typical for characteristic microtextures of glaciofluvial grains which had greater rate of fluvial transport. But the grains mainly transported by glacier had a greater percentage occurence of subangular grains, straight steps, straight and curved grooves, adhering particles, pitting and V-shaped etch pits. Keywords: exoscopy, quartz grains micromorphology, glaciofluvial sediments Problematika mikromorfologie křemenných zrn glacifluviálních sedimentů byla nastíněna Mahaneym et al. (2001). Tato práce se zabývá diagnostickými mikrotexturami glacifluviálních sedimentů a změnou frekvence výskytu mikrotextur s rostoucí délkou fluviálního transportu. Vzorky byly odebrány Mgr. Peterem Midou a Mgr. Martinem Hanáčkem na Svalbardu v srpnu 2012. Dva glaciální vzorky a šest glacifluviálních vzorků bylo odebráno v přilehlých oblastech ledovce Bertilbreen a jeden glaciální vzorek a sedm glacifluviálních vzorků bylo odebráno v přilehlých oblastech ledovce Hørbyebreen. Vzorky byly zkoumány elektronovým mikroskopem. Ke zjištění diagnostických mikrotextur glacifluviálních vzorků byla použita korelační analýza a diskriminační analýza. Podobnost jednotlivých glaciálních a glacifluviálních vzorků byla testována jednocestnou analýzou rozptylu ANOVA. Zvyšující se frekvence výskytu V-jamek, zaoblených zrn, klikatých hřbítků a mikrobloků je charakteristickým znakem glacifluviálních křemenných zrn, která byla postižena delším fluviálním transportem. Křemenná zrna postižená výhradně glaciálním transportem měla vyšší zastoupení polozaoblených zrn, rovných stupňů, rovných a obloukových brázd, přilnavých částic, tečkování a vyleptaných orientovaných jamek. Klíčová slova: exoskopie, mikromorfologie. Katedra fyzické geografie a geoekologie Department of Physical Geography and Geoecology Faculty of Science Přírodovědecká fakulta