Kompetice spermií u žab ve vztahu k reprodukční strategii

Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním jednotlivých reprodukčních strategií žab a mírou kompetice spermií. Žáby jsou ekologicky významnou skupinou obývající všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy a severních polárních oblastí. Žáby mají druhově specifické rozmnožovací strategie. Většina žab má...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Malečková, Vendulka
Other Authors: Šandera, Martin, Hortová, Kateřina
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2017
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/85375
Description
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním jednotlivých reprodukčních strategií žab a mírou kompetice spermií. Žáby jsou ekologicky významnou skupinou obývající všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy a severních polárních oblastí. Žáby mají druhově specifické rozmnožovací strategie. Většina žab má vnější oplození, ale existují i výjimky (např. čeleď Ascaphidae) s oplozením vnitřním. Před samotným pářením dochází k úchopu samice samcem - amplexu. Amplexus se rozděluje na několik typů podle místa uchopení samice a existují i výjimky, které amplexus nemají. I u nich existuje složité chování, kdy samec navádí samici na místo kladení vajec. U většiny dochází k páření ve vodě. Žáby jsou polyandrické, což znamená, že se jedna samice páří s více samci. Takovýto systém podporuje jak konkurenci mezi samci samotnými, tak mezi spermiemi. Rozmnožování žab můžeme rozdělit na explozivní nebo prodloužené. Při explozivním rozmnožování dochází k synchronizaci období rozmnožování. Snůšky vajíček kladou samice do vody nebo do pěnových hnízd. V některých případech se samci podílejí na péči o snůšku, staví hnízda, nebo naopak kradou cizí snůšky. V závěru je diskutováno, jestli existuje nějaká souvislost mezi konkrétní reprodukční strategií a mírou kompetice spermií. Klíčová slova: amplexus, násobné oplodňování snůšek,. This bachelor thesis focuses the comparison of the various reproductive strategies of frogs and the degree of sperm competition. Frogs are ecologically important group inhabiting all continents except Antarctica and northern polar regions. Frogs have species-specific reproductive strategies. Most frogs have external fertilization, but there are exceptions (eg. Ascaphidae) with internal fertilization. Before mating occurs, male grips female - this is called amplexus. Amplexus is divided into several types according to the place of gripping the female, and there are exceptions that do not use amplexus. Even for them there is a complex behavior, in which the male directs the female to the eggs laying spot. Mating mostly occurs in water. Frogs are polyandrous, meaning that one female mates with multiple males. Such a system encourages the male-male competition, as well as the sperm-competition. Breeding of frogs can be classified as explosive or prolonged. Clutches of eggs are being laid by females into water or foam nests. In some cases the male takes part in taking care of the clutch, nest building, or they steal other clutches. In conclusion, it is discussed whether there is a connection between specific reproductive strategies and levels of sperm competition. Key words: amplexus, clutch-piracy,. Department of Zoology Katedra zoologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science