Biogeografie a habitatové preference rodu Luticola

Rod Luticola je jedním z druhově bohatých rodů spadající do třídy rozsivky (Bacillariophyceace), obsahující 204 plně podložených druhů. Cílem této práce je z dostupné literatury shrnout informace zaměřené na biogeografii tohoto rodu, habitatové preference polárních a temperátních druhů a jejich ekol...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hanišová, Lucie
Other Authors: Kopalová, Kateřina, Kulichová, Jana
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2016
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/79896
Description
Summary:Rod Luticola je jedním z druhově bohatých rodů spadající do třídy rozsivky (Bacillariophyceace), obsahující 204 plně podložených druhů. Cílem této práce je z dostupné literatury shrnout informace zaměřené na biogeografii tohoto rodu, habitatové preference polárních a temperátních druhů a jejich ekologickou valenci pro stěžejní faktory jejich výskytu - pH a konduktivitu. Ze získaných dat vyplývá, že tento rod je celosvětově rozšířen s vyšší druhovou diverzitou v Evropě, Jižní Americe a především v antarktické oblasti, která je bohatá na množství endemických druhů. V habitatových preferencích převažují u temperátních druhů vodní habitaty, zatímco u polárních druhů habitaty terestrické. Polární druhy se také odlišují od temperátních druhů užším rozpětím ekologické valence pro hodnoty pH. Obě skupiny však preferují nízkou konduktivitu. Nejvíce druhů rodu Luticola se nalézá v prostředí s hodnotami do 100 μS/cm. Klíčová slova: biogeografie, konduktivita, Luticola, pH. The genus Luticola is one of the most species rich group belonging to the diatom class (Bacillariophyceace) containing 204 described species. The aim of this work is to summarize the available literature on the genus Luticola concerning its biogeography, habitat preferences of polar and temperate species, and their ecological treshold for important factors relating and forming their presence - pH and conductivity. Records suggest that the Luticola genus is presence worldwide, with higher species diversity in Europe, South America and the Antarctic region, the latter of which harbors a substantial amount of endemic species. In terms of habitat preference, records suggest that temperate species occur mostly in aquatic habitats, while polar species occupy terrestrial environments. Polar species also differ from temperate species by occupying narrower margin of pH values. However, both groups prefer low conductivity, and most species of the genus Luticola are located in environments with values up to 100 μS/cm. Key words: biogeography, conductivity, Luticola, pH. Department of Ecology Katedra ekologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science