Recentní vývoj údolního ledovce Ferdinandbreen v zálivu Petunia (Špicberky)

Souostroví Svalbard leží v atlantském sektoru arktidy, přibližně v polovině vzdálenosti mezi severním pobřežím Norska a severním pólem. Kolem 60 % rozlohy Svalbardu recentně pokrývají ledovce mnoha typů od malých karových po rozsáhlé ledovcové čapky. Od malé doby ledové na konci 19. století je na Sv...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Tomíček, Jiří
Other Authors: Engel, Zbyněk, Nývlt, Daniel
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2016
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/77571
Description
Summary:Souostroví Svalbard leží v atlantském sektoru arktidy, přibližně v polovině vzdálenosti mezi severním pobřežím Norska a severním pólem. Kolem 60 % rozlohy Svalbardu recentně pokrývají ledovce mnoha typů od malých karových po rozsáhlé ledovcové čapky. Od malé doby ledové na konci 19. století je na Svalbardu pozorován ústup většiny ledovců. Deglaciace krajiny Svalbardu je spojená s významnými změnami přírodního prostředí, jakými jsou například změny erozních a akumulačních procesů, změny klimatu či začátek sukcese vegetace. Cílem této práce bylo na základě analýzy dat dálkového průzkumu, terénního mapování a georadarového průzkumu určit základní glaciologické charakteristiky údolního ledovce Ferdinandbreen v centrální části ostrova Západní Špicberk a vyhodnotit jeho vývoj v období 1960 - 2014. Délka a rozloha ledovce byla stanovena pomocí leteckých snímků z let 1960, 1990, 2009 a GPS měřením v roce 2014. Mocnost a objem ledovce byl vypočten na základě měření georadarovou metodou. Délka ledovce v roce 2014 činila 1,401 km, rozloha 0,560 km2 a objem 6 561 684 m3 . Maximální měřená mocnost ledovce v roce 2014 byla 42,5 m. Během období 1960 - 2014 se délka ledovce zmenšila o 45 % a rozloha o 69 %, mocnost ledovce se v období 1990 - 2014 zmenšila v průměru o 23,5 m. Průměrné roční změny délky, rozlohy a. Svalbard archipelago is located halfway between the Northern coast of Norway and the North Pole. About 60 % of Svalbard area is covered by glaciers of many types, from small cirque to large ice caps. Retreat of most glaciers in Svalbard has been recorded since the Little Ice Age at the end of the 19th century. Deglaciation of Svalbard landscape is connected with significant changes of natural environment, such as changes of erosion and acumulation processes, climate change or beginning of vegetation succession. This thesis aims to establish the elementary glaciological parameters of valley glacier Ferdinandbreen located in Petuniabukta, central part of Spitsbergen, by analyzing remote sensing data and field GPR and (d)GPS survey and evaluate it's evolution between 1960 - 2014. Glacier's length and area have been based on aerial imagery of years 1960, 1990, 2009 and GPS measurements in 2014. Ice thickness and volume have been derived from GPR measurements. The length of the glacier in 2014 was 1,401 km, area 0,560 km2 and volume 6 561 684 m3 . The maximum measured ice thickness in 2014 was 42,5 m. During the period 1960 - 2014, the length of the glacier had been reduced by 45 % and area by 69 %, ice thickness had been reduced by 23,5 m during the period 1990 - 2014. Recorded retreats of length, area. Department of Physical Geography and Geoecology Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science