Inkubační chování ptáků v polárních oblastech

Život a rozmnožování v polárních oblastech s extrémními klimatickými podmínkami vyžaduje celou řadu speciálních adaptací. Nevýhody tohoto prostředí mohou ovšem být vykompenzovány menší aktivitou predátorů, dlouhým polárním dnem a dostatkem potravy v období polárního jara a léta. Není tedy divu, že ř...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hromádková, Tereza
Other Authors: Pavel, Václav, Praus, Libor, Sedláček, Ondřej
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/56673
Description
Summary:Život a rozmnožování v polárních oblastech s extrémními klimatickými podmínkami vyžaduje celou řadu speciálních adaptací. Nevýhody tohoto prostředí mohou ovšem být vykompenzovány menší aktivitou predátorů, dlouhým polárním dnem a dostatkem potravy v období polárního jara a léta. Není tedy divu, že řada druhů ptáků přizpůsobila své životní strategie a do polárních oblastí každoročně migrují až tisíce kilometrů, aby zde zvýšily své šance na úspěšné vyvedení potomstva. Ptáci v těchto oblastech hnízdí v období polárního léta, pouze jeden druh začíná hnízdit již v období polární zimy, je jím tučňák císařský (Aptenodytes forsteri) v Antarktidě. Ptáci hnízdící v polárních oblastech mají v průměru větší snůšky a inkubují déle oproti svým protějškům z mírného pásu a tropů. Hlavním rozdílem v inkubačním chování je úprava inkubačního rytmu spočívajícího především v prodloužení doby sezení na vejcích spojené se snížením frekvence opouštění snůšky. Výjimku tvoří pěvci, kteří naopak hnízdo opouštějí s větší frekvencí, ale jen na kratší dobu. Informace o inkubačním chování většiny druhů v polárních oblastech jsou ovšem dosud omezené a nekompletní. Bakalářská práce obsahuje i částečně zpracovaná data o inkubačním chování rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) v Arktidě. The climate in the polar regions is so extreme that it has led to a big number of special adaptations in life and reproduction of local animals. However, the disadvantages are compensated by several important aspects like much lesser activity of preadtors, long sunny polar day and an abundance of nutriments during spring and summer. I tis no wonder that many species of birds have adapted their life cycle and migrate annualy thousands of kilometres to the polar regions in order to increase their chance of successfully leading out their offspring. Birds in these areas nest during the polar summer. Only one species of nesting begins already during the polar winter, i tis an Emperor Penguin (Aptenodytes forsteri) in Antarctica. The broods of birds nesting in polar regions are bigger in quantity in average and they also incubated longer then their conterparts in temperate and tropical. The main difference is the incubation rhythm adjusting mainly the extension of sessions associated with a reduction of recesses. The only exception are songbirds who leaves their nests frequently but only for a short periods of time. The information about the incubation behaviour of the most of the bird species of the polar regions are still very limited and incomplete. Therefore, bachelor thesis contains so far. Katedra ekologie Department of Ecology Přírodovědecká fakulta Faculty of Science