Rozšíření a morfologie polygonálních sítí pseudomorfóz mrazových a ledových klínů na území ČR

Ledové a mrazové klíny jsou geomorfologickým jevem, který je přímo vázán na periglaciální prostředí a permafrost (Murton, 2007). Přítomnost permafrostu v pleistocénu na území České republiky přímo dokazují polygonální sítě pseudomorfóz po ledových a mrazových klínech (Czudek, 2005), které jsou zřete...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Vohradský, Lukáš
Other Authors: Křížek, Marek, Treml, Václav
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2013
Subjects:
Ice
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/53670
Description
Summary:Ledové a mrazové klíny jsou geomorfologickým jevem, který je přímo vázán na periglaciální prostředí a permafrost (Murton, 2007). Přítomnost permafrostu v pleistocénu na území České republiky přímo dokazují polygonální sítě pseudomorfóz po ledových a mrazových klínech (Czudek, 2005), které jsou zřetelně viditelné na některých DPZ snímcích. Mimo jiné mohou tyto polygonální sítě pseudomorfóz být použity jako indikátory paleoenviromentálních podmínek pro období, ve kterém jejich recentní formy vznikaly a vyvíjely se (French, 2007). A dále i pro dobu, kdy byly sekundárně vyplňovány (Sekyra, 1958). Předkládaná práce se zabývá rozšířením a morfologií polygonálních sítí pseudomorfóz ledových a mrazových klínů, které se na území ČR utvářely na konci pleistocénu a začátku holocénu. Analýza rozšíření polygonální sítí pseudomorfóz byla provedena na volně dostupných DPZ snímcích s pomocí aplikace GoogleEarth Pro (Google, Inc., 2011). Tímto způsobem bylo nalezeno 629 lokalit s potenciálním výskytem pseudomorfóz, z nichž u 49 lokalit byla provedena morfometrická analýza polygonálních sítí a reliéfu, k němuž přísluší. Statisticky bylo prokázáno, že se popsané polygonální sítě pseudomorfóz ledových a mrazových klínů na území ČR nacházejí zpravidla na nekonsolidovaných písčitých nebo štěrkových substrátech říčních teras. Ice and frost wedges are a geomorphological phenomenon which is directly related to periglacial environment and permafrost (Murton, 2007). The presence of permafrost in the territory of the Czech Republic in the Pleistocene period is directly proven by polygonal nets of ice and frost wedge pseudomorphs, which are clearly visible in some remote sensing images. Among others, they can also be used as indicators of paleoenvironmental conditions for the period in which their recent forms originated and developed and for the period of their secondary infilling (Sekyra, 1958). The present thesis focuses on the spatial distribution and morphology of polygonal nets of ice and frost wedge pseudomorphs which were created in the territory of the Czech Republic at the end of Pleistocene and the beginning of Holocene. The analysis of the spatial distribution of polygonal nets was carried out with freely available remote sensing images provided by the GoogleEarth Pro application (Google Inc., 2011). The number of locations with a potential presence of pseudomorphs was 629. Out of these, 49 were subjected to a morphometric analysis of polygonal nets and their corresponding landscape. Statistical data analysis showed that the described polygonal nets of ice and frost wedge pseudomorphs in the territory of the Czech Republic. Department of Physical Geography and Geoecology Katedra fyzické geografie a geoekologie Faculty of Science Přírodovědecká fakulta