Paleoenvironmentální význam ledových a mrazových klínů

- Paleoenvironmentální význam ledových a mrazových klínů Bakalářská práce se zabývá studiem pseudomorfóz mrazových a ledových klínů. V rešeršní části je shrnuto, z čeho a jak pseudomorfózy vznikají a v jakých podmínkách. Z toho důvodu je zde popsáno rozšíření a stavba permafrostu, mrazové pukání, de...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Friedlová, Zuzana
Other Authors: Křížek, Marek, Engel, Zbyněk
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2012
Subjects:
Ice
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/46351
Description
Summary:- Paleoenvironmentální význam ledových a mrazových klínů Bakalářská práce se zabývá studiem pseudomorfóz mrazových a ledových klínů. V rešeršní části je shrnuto, z čeho a jak pseudomorfózy vznikají a v jakých podmínkách. Z toho důvodu je zde popsáno rozšíření a stavba permafrostu, mrazové pukání, definice ledových klínů, jejich typy a přeměna v pseudomorfózy. Další část této práce popisuje morfologické znaky polygonů pseudomorfóz mrazových klínů na studované lokalitě u obce Šaratice. Ty byly dále porovnávány s evropskými pseudomorfózami a následně byla odvozena jejich paleoklimatická a paleoenvironmentální rekonstrukce vzniku. Pseudomorfózy jsou porovnávány i z jejich morfologického hlediska. Klíčová slova: ledové klíny, mrazové klíny, pseudomorfózy - Paleoenvironmental significance of ice and frost wedges This bachelor thesis deal with frost wedge and ice wedge pseudomorphs. At first part is summarized how and from are pseudomorphs formed. Therefore there is describe distribution and structure of permafrost, frost cracking, definition of ice wedges, their kinds and their transformation to pseudomorphs. Next part of this bachelor thesis describes morfological characteristic of polygons of frost wedge pseudomorphs at study area Šaratice. This polygons were compared with european pseudomorphs a then was deduced paleoclimatical and paleoenvironmetal reconstruction of their formation. Pseudomorphs are compared from their morphological characteristics too. Keywords: ice wedges, frost wedges, pseudomorphs of wedges Department of Physical Geography and Geoecology Katedra fyzické geografie a geoekologie Faculty of Science Přírodovědecká fakulta