Postavení chlapců s nemaskulinními charakteristikami v žákovském kolektivu

Moje bakalářská práce se zabývá postavením chlapců s nemaskulinními charakteristikami (osobnostními, behaviorálními a vzhledovými) v žákovském kolektivu. Konkrétně tím, jak se spolužáci, spolužačky a vyučující chovají k těmto chlapcům, jak jsou kolektivem přijímáni a také jak sami tito chlapci své p...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Klimešová, Hana
Other Authors: Smetáčková, Irena, Kadlecová, Eva
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2012
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/46048
Description
Summary:Moje bakalářská práce se zabývá postavením chlapců s nemaskulinními charakteristikami (osobnostními, behaviorálními a vzhledovými) v žákovském kolektivu. Konkrétně tím, jak se spolužáci, spolužačky a vyučující chovají k těmto chlapcům, jak jsou kolektivem přijímáni a také jak sami tito chlapci své postavení v kolektivu prožívají. Ve výzkumu jsem zjistila, že žákovské kolektivy vyčleňují chlapce nedodržující genderovou roli, přičemž hodnocení těchto jedinců žáky/žákyněmi je ovlivněno společenskými normami maskulinity a také normami třídními. Nemaskulinní chlapci se vzhledem ke svému vyčlenění ve třídních kolektivech necítí spokojení a šťastní. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část poskytuje základní informace, jež se týkají genderové problematiky. Konkrétně se jedná o tři kapitoly. V jedné prezentuji poznatky týkající se základních termínů užívaných v genderové literatuře, jakými jsou genderový řád, maskulinita a femininita, a vývoj genderové identity. Další kapitola se věnuje nedodržování genderových rolí ze strany chlapců a možným reakcím ze strany společnosti na tuto situaci. Třetí kapitola se zabývá charakterem školní třídy jako sociální skupiny a vlivem školy na žáky a žákyně z genderového hlediska. V empirické části se věnuji výzkumu, který má podobu. My Bachelor Thesis deals with the status in a student group of boys who possess unmasculine behaviours, apperace and characteristics. I studied how pupils, both girls and boys and teachers behave towards unmasculine boys, how these boys are accepted, or not, into groups, and how boys with unmasculine characteristics experience their status in a group of pupils. Outcomes of my research are (1) groups of pupils set aside unmasculine boys because male and female pupils judge boys with unmasculine chracteristics in accord with the gender order, and also with the pupil's group norms, and (2) unmasculine boys doesn't feel happy and aren't satisfied with their status in the group of pupils. My thesis consists of two parts: firstly a theoretical part and secondly, empirical. The theoretical part provides information concerning gender issues. In the first chapter I present fundamental terms such as gender order, masculinity and femininity, and the development of a gender's identity. In the second chapter I deal with gender role violation of boys, and with the possible reactions of society as a consequence of this violation. In the third chapter I occupy with a pupil's group as a social group, and with school's influence on both male and female pupils. In the empirical part I deal with my research which is. Katedra psychologie Faculty of Education Pedagogická fakulta