Geografické členění světového oceánu

Geografické členění světového oceánu Abstrakt Vymezení oceánských hranic je velmi důležité pro státy přímořské i vnitrozemní, ať už z hlediska politických, ekonomických či dalších zájmů. V minulosti se členění světového oceánu velmi měnilo a vytvořily se významné regionální rozdíly v jeho pojetí. Tý...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kohoutková, Lucie
Other Authors: Janský, Bohumír, Šobr, Miroslav
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2010
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/39599
Description
Summary:Geografické členění světového oceánu Abstrakt Vymezení oceánských hranic je velmi důležité pro státy přímořské i vnitrozemní, ať už z hlediska politických, ekonomických či dalších zájmů. V minulosti se členění světového oceánu velmi měnilo a vytvořily se významné regionální rozdíly v jeho pojetí. Týkají se nejen průběhu hranic, ale i samotného počtu dílčích částí světového oceánu. V dnešní době stále existují oceánografické školy, které se neřídí mezinárodními smlouvami a vymezují vlastní hranice oceánů. Díky tomu je stále mnoho sporných oblastí, kde se okolní státy přou o část oceánu. Velice významná a mnohdy i kontroverzní je volba kritérií pro vymezení hranic. Tři hlavní oceány - Tichý, Atlantský a Indický oceán - jsou tradičně vyčleňovány samostatně a je pro to mnoho opodstatněných důvodů. O samostatnosti Jižního oceánu řada odborníků stále pochybuje. Zásadním bude v tomto směru vydání 4. edice Limits of Oceans and Seas, které by mělo oficiálně uznat Jižní oceán jako samostatný. Klíčová slova: členění světového oceánu, vymezení oceánských hranic, Jižní oceán Geographical Division of the World Ocean Abstract Delimitation of ocean boundaries has a big importance for coastal as well as continental countries due to economical, political and other concerns. Division of the World Ocean varied a lot in the past and significant regional differences of its concept were formed. Not only the location of boundaries but even the number of identified subdivisions of the ocean varied. Some oceanographic schools which don't recpect international agreements and delimitate their own ocean boundaries still exist. Thanks to that there are still many problematic areas where neighbouring countries arque about a part of the ocean. The prefence for boundaries delimitation is very important and often also controversial. Tree main oceans - Pacific, Atlantic and Indian Ocean - are traditionally delimitate separetly for what many reasons exist. Many authorities still doubt about the independence of the Southern Ocean. The publication of 4th edition Limits of Oceans and Seas where the Southern Ocean should be officially accepted will be very significant. Keywords: Division of the World Ocean, ocean boundaries delimitation, the Southern Ocean Department of Physical Geography and Geoecology Katedra fyzické geografie a geoekologie Faculty of Science Přírodovědecká fakulta