Arabské národnostní menšiny v Německu

Jak vyplývá z poznatků přinesených v této práci, nelze v současné době činit nad problematikou arabských menšin v Německu mnoho obecně či dlouhodobě platných závěrů. Příčinou je jednak skutečnost, že samotné zkoumané skupiny dosud procházejí intenzivním vývojem, v němž vzniká vrstva specificky ,.něm...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Šnaidauf, Jan
Other Authors: Gombár, Eduard, Kropáček, Luboš
Format: Other/Unknown Material
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2006
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/3252
Description
Summary:Jak vyplývá z poznatků přinesených v této práci, nelze v současné době činit nad problematikou arabských menšin v Německu mnoho obecně či dlouhodobě platných závěrů. Příčinou je jednak skutečnost, že samotné zkoumané skupiny dosud procházejí intenzivním vývojem, v němž vzniká vrstva specificky ,.německých" Arabů, kteří jsou příslušníky druhé, třetí či ještě pozdější generace přistěhovalců. Každá další z těchto prvních generací přitom vyrůstá za odlišné situace a nezbytně se tak setkává s problémy "posunutými" vždy do poněkud jiné polohy. Druhý důvod spočívá v nové právní a potenciálně i společenské situaci, která vznikla v důsledku nedávných reforem cizinecké legislativy a v důsledku celkové změny pohledu na přítomnost cizinců v SRN. Poprvé nyní existuje široký konsensus v poznání, že statisíce lidí bez německého pasu nejsou v Německu z toho či onoho důvodu dočasnými hosty, nýbrž budoucími spoluobčany spoluurčujícími osud státu a společnosti. A to nikoliv pouze proto, že by to sami chtěli, nýbrž i proto, že je jich zapotřebí už jen kvůli demografickému vývoji. Nelze zastírat existenci některých patologických jevů spojených s existencí cizineckých a zvláště pak tradičních muslimských komunit, ačkoli názory na jejich škodlivost či nebezpečnost se rúzní. Byly nastíněny problémy izolujících se etnických. The submitted thesis is titled "Arab National Minorities in Germany". Tts primary a1m is to shed light for a Czech reader on the much discussed issues of large foreigner communities in a 'Western' (in this case German) society that are perceived as culturally different from the rest of the population, thus giving rise to a number of stereotypes and anxieties as well as, occasionally, open conflicts. Basic research questions refer to the true nature of those minorities, the implications of their presence there and the way the state approaches them. First, the paper justifies the term 'Arab minorities', proceeding to the circumstances of their emergence and growth in Germany. Developments of those groups after the World War TI are dealt with in more detail and are differentiated according to the basic processes: recruitment of labour farce as applied for Morocco and Tunisia, and reception oť reťugee waves notably in cases of Lebanon, Algeria and Iraq. In the second chapter, a characterization of the respective minorities is provided, as seen from several diverse points of view. First the national composition, geographical distribution and religious affiliation are examined, subsequently turning attention to the forma! characteristics of the minorities (especially the residence status) and finally to the. Katedra Blízkého východu Department of Middle Eastern Studies Filozofická fakulta Faculty of Arts