Mapování blokových akumulací z RPAS LiDARových a obrazových dat

V současnosti díky neustálému vývoji v měřící technice je možné pořídit velmi podrobná a přesná data popisující povrch Země. V rámci projektu "Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LiDAR senzorů UAV" ve spolupráci...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kolář, Michal
Other Authors: Potůčková, Markéta, Dušánek, Petr
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2020
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/120387
Description
Summary:V současnosti díky neustálému vývoji v měřící technice je možné pořídit velmi podrobná a přesná data popisující povrch Země. V rámci projektu "Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LiDAR senzorů UAV" ve spolupráci s Krkonošským národním parkem byla pořízena LiDARová a optická data velmi vysokého rozlišení, kdy hustota bodového mračna dosahuje až 800 bodů/m2 a GSD ortofota 0,02 m. Data zachycují část kamenných sutí na kryoplanačních terasách na úbočí Luční hory ve třech časových obdobích: červen, červenec a srpen 2019. Cílem práce je navrhnout metodiku mapování blokových akumulací a vyhodnotit podrobnost dat. Klíčová slova: blokové akumulace, laserové skenování, UAV, bodové mračno, ortofoto, segmentace With merit of constant development in measuring technology it is possible to obtain data of high resolution and accuracy describing Earth's surface. During the project "Vegetation and Krkonoše tundra change detection method development by analyzing data from multispectral, hyperspectral and LiDAR UAV sensors" high quality data were acquired, with point density reaching up to 800 points/m2 and orthophoto of GSD 0.02 m. Data are capturing cryoplanation terraces in NE parth of Luční hora in three time periods: June, July and August 2019. The aim of this work is to devise a methodology of blocky accumulation mapping and evaluating detail of data. Key words: blocky accumulation, laser scanning, UAV, point cloud, orthophoto, segmentation Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Department of Applied Geoinformatics and Cartography Faculty of Science Přírodovědecká fakulta