Postavení ženy a muže v rodině očima studentů učňovských oborů

Ústředním tématem mé bakalářské práce je pohled mladých lidí na postavení ženy a muže v rodině. V první části práce se zabývám teoretickými poznatky o manželství, rodině a vztazích mezi partnery, genderem - rovností žen a mužů hlavně v rodině a feminismem. Ve třetí kapitole se věnuji učňovské mládež...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sládková, Nikola
Other Authors: Sychrová, Adriana, Ehlová, Marcela
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Pardubice 2013
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10195/49432
Description
Summary:Ústředním tématem mé bakalářské práce je pohled mladých lidí na postavení ženy a muže v rodině. V první části práce se zabývám teoretickými poznatky o manželství, rodině a vztazích mezi partnery, genderem - rovností žen a mužů hlavně v rodině a feminismem. Ve třetí kapitole se věnuji učňovské mládeži, která tvoří mou skupinu respondentů. Druhá část je zaměřena na zjišťování názorů studentů odborných učilišť na postavení partnerů a manželů ve vztahu, dělbu jejich práce v domácnosti i ve finančním zajištění rodiny, na vhodný věk ženy i muže pro vstup do manželství či založení rodiny, anebo jestli sami respondenti plánují svatbu a rodinu. Central theme of my bachelor thesis is the position of a woman and a man in the family from young people´s point of view. The first part deals with theoretical knowledge about marriage, family, and relationships between partners, gender - equality between women and men, especially in the family and feminism. The third chapter is devoted to youth apprenticeships, which forms a group of my respondents. The second part focuses on the recognition of opinions of vocational students of partners and spouses in a relationship, their division of housework and the financial security of the family, the appropriate age men and women to enter into marriage or a family, or whether respondents are planning a wedding for yourself and family. Katedra věd o výchově Studentka představila cíle a obsah bakalářské práce. Zdůvodnila způsob zpracování a metodologie výzkumu. Zodpověděla zadané dotazy.