Liikenteen visualisointi virtuaalimaailmasovelluksen avulla

Liikennettä mittaavien sensorijärjestelmien ja ajoneuvojen paikannusjärjestelmien yleistyessä ja teknisesti kehittyessä, liikenteestä kerättävä tiedon määrä kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti. Virtuaalimaailmat mahdollistavat informaation esittämisen todellisuuden kaltaisessa kolmiulotteis...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kuonanoja, M. (Matti)
Format: Master Thesis
Language:Finnish
Published: University of Oulu 2016
Subjects:
Online Access:http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131726
Description
Summary:Liikennettä mittaavien sensorijärjestelmien ja ajoneuvojen paikannusjärjestelmien yleistyessä ja teknisesti kehittyessä, liikenteestä kerättävä tiedon määrä kasvaa sekä määrällisesti että laadullisesti. Virtuaalimaailmat mahdollistavat informaation esittämisen todellisuuden kaltaisessa kolmiulotteisessa ympäristössä ja siten ne ovat eräs mahdollisuus liikenteestä kerätyn tiedon esittämiseen. Tässä työssä kehitettiin liikenteen visualisointijärjestelmä, joka luo yksittäisen ajoneuvon tarkkuudella kuvatun virtuaaliliikenteen analysoimalla eri lähteistä kerättyjä liikennettä kuvaavia aineistoja sovittamalla ne alueen tieverkkoa kuvaavaan tiemalliin. Virtuaaliliikenteen esittämiseksi toteutettiin realXtend-teknologiaan pohjautuvalle Tundra-alustalle virtuaalimaailmasovellus, joka ohjaa ajoneuvoja analysoinnin tuloksena syntyneiden ajoreittien mukaisesti aluetta kuvaavassa kolmiulotteisessa virtuaalimaailmassa. Sovellus tarjoaa käyttöliittymän simulaation hallintaan ja mahdollistaa erilaisten tehokeinojen valitsemisen visualisointituloksen parantamiseksi. Työn perusteella havaittiin, että virtuaalimaailmapohjainen esitystapa mahdollistaa aineiston keskeisimmän informaation nopean omaksumisen. Liikenteen visualisoinnin kannalta tärkeää on virtuaalimaailman todenmukaisuus sekä erilaisten liikenteen havainnointia helpottavien visualisointitehosteiden tarjoaminen. As traffic monitoring sensor systems and vehicle tracking systems are becoming more common and technically advanced, the volume and quality of the produced information is increasing. Virtual worlds make it possible to present the information in a realistic, three dimensional virtual environment, and they are one option for presenting the traffic information. In this thesis, a traffic visualisation system was developed. It creates single vehicle precision virtual traffic by analysing traffic data from different sources and mapping the data to a street model of a local road network. A virtual reality solution for realXtend based Tundra platform was developed to present the virtual traffic. The solution controls vehicles in a three dimensional virtual world according to the routes produced by data analysis. The solution includes a user interface for simulation control, and offers a set of different kind of visualisation effects to improve the visualisation experience. It was noticed, that using virtual world based presentation systems allows a user to adapt quickly the essential information from a data set. For the good visualisation results, it is important to have a realistic virtual world and to provide a set of visualization effects to make it easier to observe traffic.