Dinamika pojavljanja rjavega medveda v posavskem lovsko-upravljavskem območju

Zaradi načina upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji v preteklosti, je Posavsko lovsko upravljalsko območje (LUO), prostor kamor medved šele prihaja. Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti dejansko stanje razširjenosti rjavega medveda v Posavsko lovsko upravljalskem obmo...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Žigante, Gregor
Other Authors: Jerina, Klemen
Format: Bachelor Thesis
Language:Slovenian
Published: G. Žigante 2014
Subjects:
Online Access:https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=16131
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=16131&dn=
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=3503782&fmt=11
Description
Summary:Zaradi načina upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji v preteklosti, je Posavsko lovsko upravljalsko območje (LUO), prostor kamor medved šele prihaja. Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti dejansko stanje razširjenosti rjavega medveda v Posavsko lovsko upravljalskem območju (LUO) in presoditi smotrnost ustaljenega načina zbiranja podatkov o prisotnosti rjavega medveda. Ugotovljeno je bilo, da je sistem zbiranja podatkov pomanjkljiv, zato je bil predlagan način zbiranja, ki bi vključeval in hkrati ozaveščal javnost. V Posavskem LUO so bili zbrani vsi razpoložljivi podatki o znakih prisotnosti rjavega medveda. Pri tem se je osredotočilo na zanesljive znake prisotnosti, in sicer neposredna opažanja, najdene odtise stopal, najdeno dlako, najdene iztrebke in na najdene brloge rjavega medveda. Za vse opisane znake je bilo opredeljeno leto opažanja, kraj opažanja, število opažanj, ime opazovalca, ocenjena je bila starost in teža, kjer je bilo mogoče in zbrana razpoložljiva fotodokumentacija. Rezultati so pokazali, da se je prostorska razširjenost in pogostnost pojavljanja rjavega medveda v Posavskem LUO v zadnjih 20 letih povečala, izraziteje v zadnjih 10 letih. Povečalo se je tudi število srečanj in konfliktov med človekom in rjavim medvedom. V Posavskem LUO je bilo največ znakov prisotnosti zbranih na južnem delu območja, na področju Gorjancev. Manjše, a pomembno območje prisotnosti medveda je severni del Posavskega LUO, ki ga pokrivajo gozdni kompleksi Bohorja. Owing to the way in which brown bears were handled in Slovenia in the past, Posavje Hunting Management Area (HMA) is the area which bears are starting to inhabit. The main goal of this thesis is to evaluate the present distribution of the brown bear in Posavje HMA and to judge suitability of the established collection of data on the brown bear presence. It has been found out that the system of data collection is incomplete, that is why data collection which would include as well as educate the public has been proposed. In Posavje HMA all the available data on the signs of the presence of the brown bear has been collected. The research work has focused on reliable signs of presence, including direct observations, footprints, hairs, excrement and the brown bear's dens that have been found in the area. For all these signs the year and place of observation, the number of observations, the name of the observer,the estimated age and weight where possible were defined, and besides that the available photo documentation was collected. The results show that the spatial distribution and frequency of appearances of the brown bear in Posavje HMA have increased in the last twenty years, especially in the last ten years. The number of encounters and conflicts between people and the brown bear have also increased. In Posavje HMA the highest number of signs of presence was collected in the southern part of the area, in Gorjanci area. Smaller but an important area of the brown bear presence is the northern part of Posavje HMA, which is covered by forest complexes of Bohor.