Rjavi medved na Primorskem lovsko upravljavskem območju, njegovo širjenje in konflikti v prostoru s poudarkom na reji drobnice

V diplomski nalogi sem predstavil stanje rjavega medveda na Primorskem lovsko upravljavskem območju, ugotovil celoten odvzem rjavega medveda (Ursus arctos Linnaeus, 1758), presodil primerne habitate za bivanje medveda in ugotovil najpogostejša mesta napadov in dinamiko le teh. Od skupaj 29 odvzetih...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Grlj, David
Other Authors: Adamič, Miha
Format: Bachelor Thesis
Language:Slovenian
Published: D.Grlj 2014
Subjects:
Online Access:https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=15361
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=15361&dn=
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=cobib&rid=1796262&fmt=11
Description
Summary:V diplomski nalogi sem predstavil stanje rjavega medveda na Primorskem lovsko upravljavskem območju, ugotovil celoten odvzem rjavega medveda (Ursus arctos Linnaeus, 1758), presodil primerne habitate za bivanje medveda in ugotovil najpogostejša mesta napadov in dinamiko le teh. Od skupaj 29 odvzetih medvedovje bilo 69 % povoženih, kar pripomore k spremenjeni strukturi populacije v smislu nenaravnega razvoja. Ugotovljeno je bilo da bi medved ob primerni številčnosti lahko brez večjih konfliktov stalno bival s človekom na širšem območju Slavnika in Vremščice, kjer zajema gozd večje strnjene površinez majhno gostoto poselitve. Večina škodnih primerov je tako locirana na območje Brkinov, Čičarije in Krasa v vznožju Vremščice. Od skupnega številavseh škod je medved najpogosteje delal škodo septembra, s 40,3 % primerov je najpogosteje napadal drobnico. In the thesis of my diploma work I presented the situation of the brown bear at the hunting administration of the Primorska region, assessed the entire losses of brown bears (Ursus arctos Linnaeus, 1758), estimated the appropriateenvironments for the bears to live in and determined the most oftenplaces and dynamics of attacks. From entirely 29 cases of losses there were 69% of bears which were run over by a train or a car which is most likelythe reason for the irregular structure of the population. It has been determined that the brown bear could at the appropriate number of bears live without many conflicts on the wide area of Slavnik and Vremščica mountains, where the forest grasps a larger area with a smaller density of population. Most of the cases of damage are so located on the territory of Brkini, Čičarija and Kras at the foothills of the Vremščica mountain. The most frequent number of cases appeared in September and in the 40,3 % of them brownbear attacked small cattle.