Trofisk kronologi (1927-2010) for torskebestanden ( Gadus morhua ) i Nuuk Fjord

Et ændret klima vil skabe nye vækstbetingelser for mange marine arter og kan derfor forandre strukturen af mange marine økosystemer. For arter på højere trofiske niveauer, kan det betyde ændringer i fødesammensætning og potentielt påvirke vækst og reproduktion hos kommercielt vigtige fiskebestande....

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Pedersen, Jens Brøgger, Hedeholm, Rasmus Berg, Christensen, Jens Tang, Grønkjær, P.
Format: Conference Object
Language:Danish
Published: 2011
Subjects:
Online Access:https://pure.au.dk/portal/da/publications/trofisk-kronologi-19272010-for-torskebestanden-gadus-morhua-i-nuuk-fjord(bd5ed4d9-38e5-4e2f-b689-5b56597800ed).html
Description
Summary:Et ændret klima vil skabe nye vækstbetingelser for mange marine arter og kan derfor forandre strukturen af mange marine økosystemer. For arter på højere trofiske niveauer, kan det betyde ændringer i fødesammensætning og potentielt påvirke vækst og reproduktion hos kommercielt vigtige fiskebestande. Stabile isotoper (δ15N og δ13C), af især muskelvæv, har gennem længere tid været brugt til at undersøge strukturen i marine fødekæder. Da konservering med formalin og ethanol ændrer sammensætningen af stabile isotoper, findes der desværre meget få historiske vævsprøver af fisk, der er egnede til δ15N og δ13C analyse. En nyudviklet metode har gjort det muligt at ekstrahere og analysere δ15N og δ13C i proteinindholdet af øresten, og har ligeledes vist en klar sammenhæng mellem δ15N og δ13C i føde og ørestensprotein. Udviklingen af denne metode gør det nu muligt at anvende de store samlinger af historiske øresten, fra mange forskellige arter og bestande, til at undersøge mulige fødekædeændringer over lange tidsintervaller. Vi har anvendt metoden på historiske øresten fra Grønlands Natur Institut til at konstruere en trofisk kronologi for 5-årige torsk (Gadus morhua) fra indenskærsbestanden i Nuuk Fjorden, Grønland for perioden 1927-2010. Kronologien blev udført ved at analysere δ15N og δ13C i hele homogeniserede øresten af 7 individer per år (n=400). Målingerne viste stor variation i δ13C værdier (-16,95 til -19,54 ‰), med en tendens til faldende værdier frem til 1985 og efterfølgende stigende værdier. De forskellige δ13C værdier over tid kan skyldes ændringer i forholdet mellem forskellige kulstofkilder. Vi fandt også stor variation i δ15N mellem de enkelte år, med værdier fra 9,75 til 12,20 ‰, svarende til en ændring i fødesammensætningen på omkring et trofisk niveau. Den trofiske kronologi viste desuden 5 signifikant forskellige perioder med skiftevis høje og lave δ15N middelværdier, hvilket kan skyldes ændringer i sammensætningen af byttedyr.