Reservatnetværk for trækkende vandfugle:En gennemgang af udvalgte arters antal og fordeling i Danmark 1994-2001

Rapporten beskriver 25 udvalgte vandfuglearters respons på en fordobling af arealet af reservater i årene 1994-2001. Reservaterne blev oprettet for at beskytte fuglene mod menneskelige forstyrrelser forårsaget af jagt og andre rekreative aktiviteter. Alle arter af svømmeænder, enkelte arter af jagtb...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Clausen, P., Bøgebjerg, E., Hounisen, J. P., Jørgensen, H. E., Petersen, I. K.
Format: Book
Language:Danish
Published: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 2004
Subjects:
Online Access:https://pure.au.dk/portal/da/publications/reservatnetvaerk-for-traekkende-vandfugle(baf58240-7e9d-11dd-a5a8-000ea68e967b).html
http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR490.PDF
Description
Summary:Rapporten beskriver 25 udvalgte vandfuglearters respons på en fordobling af arealet af reservater i årene 1994-2001. Reservaterne blev oprettet for at beskytte fuglene mod menneskelige forstyrrelser forårsaget af jagt og andre rekreative aktiviteter. Alle arter af svømmeænder, enkelte arter af jagtbare gæs, og muligvis stor regnspove har reageret positivt på oprettelsen af nye reservater. Skarv, svaner, kanadagås, fredede arter af gæs, gravand, mindre dykænder, blishøne, hjejle, vibe og almindelig ryle har ikke udvist respons på de nye reservater. Resultaterne er i overensstemmelse med forventningerne til fugles respons på de nye reservater. Fordoblingen af arealet hvor vandfuglejagt ikke længere må udøves har ikke ført til en mærkbar forandring i jægernes udbytte af svømmeænder og gæs. Danmark har med udvidelsen af reservatnetværket fået flere nye reservater, der har international betydning for en eller flere fuglearter. De nye reservater blev alle oprettet indenfor EF-fuglebeskyttelses-områderne og udgør et vægtigt bidrag til Danmarks forvaltning af disse. Reservaterne bidrager derudover til at jagten der udøves i Danmark er bæredygtig