Unges liv og muligheder:deltagende aktionsforskning i Paamiut

Paamiut Youth Voice (PYV) er et deltagende aktions forskningprojekt (Participatory Action Research, PAR), gennemført med de unge i Paamiut, Kalaallit Nunaat (Grønland). Målet med projektet er at undersøge de unges visioner om og ønsker til hvordan trivsel og deltagelse kan øges. Projektet blev udvik...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Berliner, Peter, Fanous, Sandrine, Wattar, Laila
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Danish
Published: 2010
Subjects:
Online Access:https://pure.au.dk/portal/da/publications/unges-liv-og-muligheder(8ee67680-b417-11df-b21e-000ea68e967b).html
Description
Summary:Paamiut Youth Voice (PYV) er et deltagende aktions forskningprojekt (Participatory Action Research, PAR), gennemført med de unge i Paamiut, Kalaallit Nunaat (Grønland). Målet med projektet er at undersøge de unges visioner om og ønsker til hvordan trivsel og deltagelse kan øges. Projektet blev udviklet og iværksat som en del af det overordnende community mobiliseringsprojekt, Paamiut Asasara, og blev baseret på et lokalt formuleret ønske om viden om - og inddragelse af - de unge. Der blev efterspurgt forskning i, hvordan man bedre kan integrere de unge i samfundet, øge deres generelle trivsel, mindske social eksklusion, samt øge deres oplevelse af samhørighed i samfundet. 61 unge i alderen 12-24 deltog i forskningsprojektet. De unges opfattelse og oplevelse af trivsel blev undersøgt, med særlig fokus på individuelle og community styrker og ressourcer, samt deres ideer og drømme om hvordan trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de unges trivsel, og de unges ønsker om social samhørighed, social støtte og åben kommunikation, samt fritidsaktiviteter. Desuden udtrykte de unge ønsker om muligheder for rådgivning, samt bedre muligheder for arbejde og uddannelse lokalt. Manglende deltagelse blev begrundet af de unge med manglende erfaring, støtte, færdigheder og selvtillid og manglende synlig ledelse og initiativ blandt de voksne. Paamiut Youth Voice (PYV) is a Participatory Action Research project carried out with young people in Paamiut, Kalaallit Nunaat (Greenland). Youth visions for enhanced well-being and participation in the local community are investigated. The research project is part of the community project Paamiut Asasara, and was developed and initiated on community requests concerning the need for more knowledge of how youth can become more integrated in the community, how to enhance youth well-being and reduce social exclusion though a participatory framework. The youths' perceptions and experiences of well-being and participation were explored through a focus on individual and community strengths and resources, and their thoughts and dreams on how well-being can be enhanced and further promoted were investigated. Sixty-one youths aged 12-24 participated in the research project, which included focus group and individual interviews, completing an open-ended questionnaire, questionnaire organizing a town meeting where preliminary results were presented, and participating in the methodological process of the research project, design and analysis of data. Findings point towards social cohesion, social support and communication, and access to leisure and sports activities as significant conditions for the experience and enhancement of well-being. Furthermore, counseling and improved work and education are noted by the youth to be important conditions for increasing their well-being. Lack of participation was explained by the youth through inexperience, lack of support, skills and self-confidence, and a lack of visible leadership and initiative among the adults in Paamiut.