Trofiske skift og fysiske faktorer i væksten hos Færøske torsk ( Gadus morhua ) undersøgt ved brug af stabile isotoper

Projektets formål er at forstå variationen i vækst hos torsk (Gadus Morhua) ved brug af otolither (øresten), og sammenhængen med fysiske faktorer, såsom havstrømme, hav temperatur, osv på den Færøske shelf. Dette undersøges ved hjælp af, 1) en otolith vækst kronologi som dækker mere end 60 år (1948-...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Munk-Nielsen, Jens, Christensen, Jens Tang, Grønkjær, P.
Format: Conference Object
Language:Danish
Published: 2011
Subjects:
Online Access:https://pure.au.dk/portal/da/publications/trofiske-skift-og-fysiske-faktorer-i-vaeksten-hos-faeroeske-torsk-gadus-morhua-undersoegt-ved-brug-af-stabile-isotoper(54cfeff2-a677-4e19-8061-8f6455ca762a).html
Description
Summary:Projektets formål er at forstå variationen i vækst hos torsk (Gadus Morhua) ved brug af otolither (øresten), og sammenhængen med fysiske faktorer, såsom havstrømme, hav temperatur, osv på den Færøske shelf. Dette undersøges ved hjælp af, 1) en otolith vækst kronologi som dækker mere end 60 år (1948-2010), og 2) ved undersøgelse af stabile isotoper over en periode på 20 år (1991-2010). År med større vækst ringbredde i otolitten, forbindes med optimale betingelser, mens små ringbredder forbindes med ugunstige år. Ændringerne i otolitterne er et konservativt estimat for variation i vækst, og har derfor en mindre amplitude i variationen af ringbredde end direkte vækst målinger. Over hele vækstkronologien ses en negativ udvikling i væksten hos torsk, dog afbrudt af kortere perioder med positiv vækst. De stabile isotop prøver udtages fra hele otolitter fra 5 år gamle torsk. Fra protein delen af otolitten undersøges δ15Nitrogen og δ13Carbon. Nitrogen signalet giver en indikation af hvilket fødekæde niveau torsken befinder sig på. Karbon signalet reflekterer primær produktions kilden. Fra den uorganiske deal af otolitten udtages δ18Oxygen og δ13Carbon. Oxygen signalet er en god proxy for de omgivelser torsken har oplevet, især den omgivende temperatur. Karbon signalet fra den uorganiske del af otolitten vil blive sammenlignet med værdierne i protein delen. De stabile isotop-værdier, samt vækst data vil blive analyseret for at se sammenhængen mellem klimaet og væksten hos torsk. Både lokalt, med temperatur data fra Færøerne, og med større klimatiske signaler, såsom NAO, AMO og lign.