Oceňování pozemků v souvislosti s jejich výkupem z důvodu veřejného zájmu

Import 29/09/2010 V diplomové práci jsem se zabývala oceňováním pozemků v souvislosti s jejich výkupem z důvodu veřejného zájmu. Cílem diplomové práce bylo ocenění souboru pozemků vybranými metodami a zhodnocení zjištěných výsledků. V diplomové práci byly charakterizovány jednotlivé metody vhodné pr...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hadašová, Zuzana
Other Authors: Slavata, David, Janírková, Petra
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2010
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/10084/80139
Description
Summary:Import 29/09/2010 V diplomové práci jsem se zabývala oceňováním pozemků v souvislosti s jejich výkupem z důvodu veřejného zájmu. Cílem diplomové práce bylo ocenění souboru pozemků vybranými metodami a zhodnocení zjištěných výsledků. V diplomové práci byly charakterizovány jednotlivé metody vhodné pro oceňování pozemků. Byl zde objasněn institut vyvlastnění, s nímž se lze při výkupu majetku z důvodu veřejného zájmu setkat. Oceněny byly tři druhy pozemků, a to lesní pozemek s lesním porostem, trvalý travní porost a orná půda. Vybrané pozemky byly oceněny administrativním a tržním způsobem, následně bylo provedeno srovnání výsledků a zhodnocení použitých metod. Rovněž byla stanovena cena pozemků v případě vyvlastnění. I concerned with the evaluation of land in connection with its buy-out in public interest in my dissertation. The point of the dissertation was the evaluation of land file by selected methods and the appreciation the observed results. The methods which are available for evaluation of land was described in this dissertation. The expropriation with it is possible to meet in connection with the property buy-out in public interest was explained too. Three types of land was evaluated, namely the forest, the greenland and the arable land. These land was evaluated with the administrative and market methods, subsesquently the results were compared and the used methods were appreciated. The land price in case of the expropriation was also evaluated. 153 - Katedra veřejné ekonomiky výborně