The impact of cultural factors on the fall of the Greenlandic Wiking civilisation

Acception of the fall of ancient civilisations is important for understanding the very complex process taking place in our civilisation. The land is at risk for many reasons and some of them do not change over time. Given the global reach of human activities and the power that people now have, the E...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Studia Ecologiae et Bioethicae
Main Author: Ryszard F. Sadowski
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:English
Italian
Polish
Published: Cardinal Stefan Wyszynski University Press 2008
Subjects:
Online Access:https://doi.org/10.21697/seb.2008.6.1.09
Description
Summary:Acception of the fall of ancient civilisations is important for understanding the very complex process taking place in our civilisation. The land is at risk for many reasons and some of them do not change over time. Given the global reach of human activities and the power that people now have, the Earth is now more at risk than it was before the centuries. Understanding the past is therefore crucial for the security of our global village. The article outlines possible reasons for the fall of the Greenlandic Wiking civilisation. Climate change seems to be the main cause of the collapse. However, it also seems that Greenlandic Wiking could survive or at least delay their fall. The author points out that cultural factors have been a source of ecological degradation and lack of economic adaptation. Wiking knew the Inuit and their adaptation strategies, but did not use this knowledge in any way. The fall of the civilisation of Greenland’s Wiking seems to have been the choice of their elite. The leaders kept society at risk in order to manage it effectively, but ultimately the fragile balance was disturbed and contributed to the collapse of this civilisation. Zrozumienie upadku starożytnych cywilizacji jest ważne dla zrozumienia bardzo złożonego procesu zachodzącego w naszej cywilizacji. Ziemia jest narażona na niebezpieczeństwo z wielu powodów, a niektóre z nich nie zmieniają się na przestrzeni dziejów. Ze względu na globalny zasięg ludzkich działań i potęgę jaką dysponuje obecnie człowiek Ziemia jest dziś bardziej zagrożona niż przed wiekami. Zrozumienie przeszłości jest więc kluczowe dla bezpieczeństwa naszej globalnej wioski. W artykule przedstawiono możliwe przyczyny upadku cywilizacji grenlandzkich Wikingów. Wydaje się, że główną przyczyną upadku były zmiany klimatyczne. Wydaje się jednak także, że grenlandzcy Wikingowie mogli przetrwać, a przynajmniej opóźnić swój upadek. Autor wskazuje, że czynniki kulturowe były źródłem degradacji ekologicznej i braku adaptacji ekonomicznej. Wikingowie znali Inuitów i ich ...