SOMALIPERHE TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA SUOMESSA : Osastotunti lastenosaston henkilökunnalle

Somaleita alkoi saapua Suomeen turvapaikanhakijoina 1990-luvun alussa, ja he ovat siitä lähtien olleet suurin muslimi- ja afrikkalaistaustainen maahanmuuttajaryhmämme. Vuonna 2009 somaleita asui Suomessa jo yli 10 000. Erilaisesta kulttuuritaustasta johtuen käsitykset sairauksien etiologiasta ja hoi...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Koponen, Emmi
Other Authors: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) 2015
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/98593
Description
Summary:Somaleita alkoi saapua Suomeen turvapaikanhakijoina 1990-luvun alussa, ja he ovat siitä lähtien olleet suurin muslimi- ja afrikkalaistaustainen maahanmuuttajaryhmämme. Vuonna 2009 somaleita asui Suomessa jo yli 10 000. Erilaisesta kulttuuritaustasta johtuen käsitykset sairauksien etiologiasta ja hoidosta poikkeavat länsimaisen lääketieteen käytännöistä, ja tämän on koettu vaikeuttavan hoitoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että hoitohenkilökunta tietää somalikulttuurista ja sen taustoista, ja näin ollen ymmärtää somalipotilaita paremmin. Somaleiden hoidossa tulisi pyrkiä ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon heidän uskontonsa ja sen säätelemät erilaiset säännöt ja säädökset. Somalit kuuluvat suurimmalta osin sunnimuslimeihin, mikä tarkoittaa sitä, että he ovat varsin uskonnollisia muihin muslimiryhmiin verrattuna ja uskonnollinen elämäntapa on heille arkipäivää. Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Pohjois-Karjalan keskussairaalan lasten- ja nuortenosastolle 10A. Työn tarkoituksena oli lisätä osaston hoitajien tietoutta somaleista ja heidän kulttuuristaan. Opinnäytetyön tehtävänä oli pitää osaston henkilökunnalle osastotunti. Osastotuntia varten valmistettiin tuotokseksi PowerPoint -esitys, joka jätettiin sähköisenä versiona osastolle myöhempää käyttöä varten. Somalis started to arrive in Finland as asylum seekers at the beginning of 1990’s, and they have been the largest Muslim and African originated immigrant group since that. In the year of 2009 there were over 10 000 Somalis living in Finland. Because of differences in the cultural background, the beliefs on the aetiology and treatment of diseases differ from practices in the Western medicine and this has been experienced to complicate the treatment. Because of that it is important that the nursing staff knows about the Somali culture and its background to understand Somali patients better. In the treatment of Somalis one should try to take their religion and related rules and regulations into consideration as good as possible. Most of the Somalis are Sunni Muslims, which means that they are quite religious compared to other Muslim groups and a religious way of life is everyday life for them. The thesis was commissioned by the Paediatric and Adolescent Ward 10A at North Karelia Central Hospital. The aim of the thesis was to increase knowledge of Somalis and their culture among the ward nurses. The objective of this thesis was to give a ward class for the Paediatric Ward Staff. A PowerPoint presentation was created and an electronic version of it was left at the disposal of the ward for later use.