Merituulipuiston vaikutus lintujen lentokäyttäytymiseen Tahkoluodon merituulipuiston alueella

Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia merituulipuiston vaikutusta lintujen lentoreitteihin Porin Tahkoluodon merituulipuiston alueella. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomen Hyötytuuli Oy. Työ aloitettiin tutustumalla tutkan ja lintututkajärjestelmän toimintaan sekä merituulipui...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ketonen, Tuomas
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: 2022
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/749463
Description
Summary:Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia merituulipuiston vaikutusta lintujen lentoreitteihin Porin Tahkoluodon merituulipuiston alueella. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomen Hyötytuuli Oy. Työ aloitettiin tutustumalla tutkan ja lintututkajärjestelmän toimintaan sekä merituulipuiston alueeseen Porin Tahkoluodossa. Aluksi otettiin selvää myös lintujen maastohavainnoinnista Tahkoluodossa. Työssä tutkittiin erikseen muuttavia ja paikallisia lintuja. Muuttavista lajeista tutkittiin haahkaa ja kuikkaa. Paikallisista linnuista tutkittiin tuulipuistoalueen saarissa pesiviä lokkilintuja. Muuttavista linnuista selvitettiin päämuuttopäivät maastohavaintojen perusteella. Pesivistä lokkilinnuista selvitettiin pesintäajankohta käyttäen apuna selkälokkien pesintäraportteja. Seuraavaksi selvitettiin lintujen lentokäyttäytymistä usean vuoden ajalta käyttäen apuna lintututkajärjestelmän tallentamaa dataa yhdistämällä se maastohavaintojen tueksi. Tutkimuksessa tehtiin tutkadatan perusteella kuvia muuttavien lintujen muuttoreiteistä ja analysoitiin niiden muutoksia. Merituulipuiston alueen saarien (Kaijan ja Kupelin) pesivien lokkilintujen lentokäyttäytymisen mahdollisia muutoksia havainnollistettiin erilaisin taulukoin ja kaavioin. Merituulipuistolla voidaan todeta olevan vaikutuksia lintujen lentoreitteihin. Muuttavat linnut pyrkivät kiertämään tuulivoimaloita. Lokkilinnut lentävät myös poispäin tuulivoimaloista, mutta niiden lentoreiteille voi löytyä myös muita vaikuttavia tekijöitä.