Kevyen liikenteen väylien talvihoidon yhtenäisyys keskeisimmillä reiteillä

Uuden Oulun alueella on koettu tarpeelliseksi tutkia alueen kevyen liikenteen väylien talvihoitoa tarkemmin. Työssä keskityttiin kevyen liikenteen väylien seutureiteille. Työn edetessä työhön otettiin mukaan myös alueellinen pääreitistö. Työssä keskityttiin lumien ja sohjon auraukseen, pinnan tasauk...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hinttala, Mika
Other Authors: Hämeen ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Hämeen ammattikorkeakoulu 2014
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/71573
Description
Summary:Uuden Oulun alueella on koettu tarpeelliseksi tutkia alueen kevyen liikenteen väylien talvihoitoa tarkemmin. Työssä keskityttiin kevyen liikenteen väylien seutureiteille. Työn edetessä työhön otettiin mukaan myös alueellinen pääreitistö. Työssä keskityttiin lumien ja sohjon auraukseen, pinnan tasaukseen, liukkauden torjuntaan ja kevätharjaukseen. Päätarkastelukohde oli valtion, eli ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin väliset talvihoitorajat. Kaupungilla ja ELY-keskuksella on omat urakka-alueensa. Työssä mukana olivat ELY-keskus, Oulun kaupunki ja Ramboll Finland Oy. Talvihoitoa tutkittiin karttatarkasteluna ja tehtävillä maastokäynneillä. Reitistön laadinnassa käytettiin vuoden 2007 Oulun seudun kevytliikennestrategia –työtä. Kunnossapitoluokitusten ja urakka-alueiden selvittämisessä käytettiin ELY-keskuksen paikkatietoaineistoa ja Oulun kaupungin urakka-alueiden väylien kunnossapitoluokituskarttoja. Työn myöhäisen aloitusajankohdan ja vähäisten lumisateiden takia lumien aurausten tarkastelu jäi työssä vähäiseksi. Talvihoidossa puutteita havaittiin aurauksen laadussa, pehmenevän polanteen ja urien poistossa sekä erityisesti liukkaudentorjunnassa. Myös auraamattomuus työmatkaliikenteen alkamisaikaan mennessä vaikutti olevan ongelmana. Alueelta löytyi muutama harjaamaton osuus. Harjauksessa risteykset ja suojatien päät ja keskisaarekkeet olivat ongelmakohtia. Varsinaista eroa ELY-keskuksenja kaupungin välisessä talvihoidossa ei ollut havaittavissa. Talvihoitovaatimusten osalta suurimman eroavaisuuden vaatimustasossa aiheuttavat ajoratojen luokkien II ja III alhaisemmat talvihoitovaatimukset reitillä. Karttatasolla reitillä on tehty muutama hoitoluokka- ja reittimuutosehdotus. Alueellisen pääreitin täydentämiseksi työssä on myös annettu muutama reittiehdotus. Joissakin paikoissa lisäksi kevyen liikenteen väylillä aurausviitoitus voisi olla aiheellista ohiauraamisen estämiseksi. Työn tilaajan ja urakoitsijan yhteistyön toimivuuden kannalta pitkät urakkasopimukset ovat lyhyitä parempi vaihtoehto. The thesis was made in association with the ELY Centre, Ramboll Fin-land Oy and the City of Oulu based on the need to take a closer look at winter maintenance on pedestrian and cyclist paths in newly developed areas of Oulu. The main aim was to research winter maintenance between the state (ELY Centre) and the City of Oulu, both of whom have their own contract areas, contractors and winter maintenance regulations. The focus was on the regional paths; however, the scope was extended to in-clude main areal paths during the research. The main focus was on snow and slush plowing, rut removal, deicing and spring road cleaning. The winter maintenance research was n done on the basis of winter maintenance maps and on the spot checks on the paths. The layout for the paths was taken from the Pedestrian and cyclist strategy of Oulu region. Winter maintenance regulations for each path and specific contract areas were established from the ELY Centre’s own database and winter mainte-nance maps of the city. Because of the late winter and few snowfalls, the examination of snow plowing was limited. The shortfalls in winter maintenance mostly con-cerned the quality of plowing, melting ice and rut removal and especially de-icing. A problem also seemed to be snow plowing before the high vol-umes of work traffic. A few uncleaned paths were also discovered. Junc-tions and pedestrian crossings and refuge islands caused problems in path sweeping. No maintenance differences could be detected between the ELY Centre and Oulu. On a map level some winter maintenance category change proposals for some stages and a route change proposal have been made. In t some places snow poles could be also useful to guide plow operators to stay on path. To complement the main areal paths between districts, some route pro-posals were also suggested. For better winter maintenance long-term con-tracts with the contractors is a better solution instead of the short-term ones.