Yhteisöllinen matka minuuteen : prosessikuvaus henkilökohtaisten kokemusten purkamisesta koreografiaksi

Tämä tutkielma on kirjoitettu osana tanssinopettajan tutkinnon (AMK) taiteellista opinnäytetyötä. Praktinen osio opinnäytetyöstä on kolmelle tanssijalle suunniteltu koreografia ”Inua”. Teos lukeutui toukokuussa 2013 Turun Taideakatemian Köysiteatterissa järjestetyn Köydet Irti!- festivaalin ohjelmis...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Salonen, Ilona
Other Authors: Turun ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Turun ammattikorkeakoulu 2013
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/61138
Description
Summary:Tämä tutkielma on kirjoitettu osana tanssinopettajan tutkinnon (AMK) taiteellista opinnäytetyötä. Praktinen osio opinnäytetyöstä on kolmelle tanssijalle suunniteltu koreografia ”Inua”. Teos lukeutui toukokuussa 2013 Turun Taideakatemian Köysiteatterissa järjestetyn Köydet Irti!- festivaalin ohjelmistoon. Tässä taiteellisen opinnäytetyön kirjallisessa osiossa kirjoittaja esittelee opiskelukokemuksiaan Grönlannissa ja raportoi matkan inspiroimia ideoita ja seikkoja, jotka vaikuttivat koreografian ”Inua” syntyyn. Tutkielmassa keskitytään koreografian prosessin etenemiseen: ideoista liikkeeseen koreografin näkökulmasta. Työssä esitellään koreografisen prosessin aikana käytettyjä työmetodeita. Aineistona toimivat koreografin päiväkirjamerkinnät, omakohtainen pohdinta ja lähdekirjallisuus. Kirjallisen työn lopuksi kirjoittaja pohtii koreografisen matkan herättämiä ajatuksia ja oman identiteettinsä kasvua koreografina. This study is written as partial fulfillment of the Dance Teacher Degree / Bachelor of Dance, at the Turku University of Applied Sciences. The artistic choreographic part of the degree is a performance work for three dancers called Inua. Choreography was performed at Köydet Irti!-dance festival in Köysiteatteri in May 2013. The essay is a process description of the choreographic part Inua. The piece is based on the choreographer’s experiences in Greenland. In the essay the writer describes her ideas, working methods and teaching and from a personal point of view. As a source material the writer uses diary notes, own considerations and professional literature. The essay concludes with the writer’s final thoughts regarding the whole process and her progress as a choreographer.