Kuvauspaikasta matkakohteeksi? - elokuvamatkailu Joensuun seudulla

Opinnäytetyöni tehtävänä oli selvittää Joensuun seudulla kuvattujen elokuvien kuvauspaikat ja ideoida kuvauspaikkojen pohjalta uusia elokuvamatkailutuotteiden mahdollisuuksia. Toiminnallisena osuutena tein virtuaalisen kuvauspaikkakartaston Joensuun seudun kehittämisyhtiön ja Itä-Suomen elokuvakomis...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Issakainen, Sanna
Other Authors: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) 2013
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/56386
Description
Summary:Opinnäytetyöni tehtävänä oli selvittää Joensuun seudulla kuvattujen elokuvien kuvauspaikat ja ideoida kuvauspaikkojen pohjalta uusia elokuvamatkailutuotteiden mahdollisuuksia. Toiminnallisena osuutena tein virtuaalisen kuvauspaikkakartaston Joensuun seudun kehittämisyhtiön ja Itä-Suomen elokuvakomission käyttöön. Opinnäytetyön taustalla oli halu kehittää alueen elokuvamatkailua eteenpäin ja pohtia Joensuun seudun mahdollisuuksia toimia elokuvamatkailukohteena. Työn tietoperusta koostuu elokuvamatkailuun liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta sekä kansainvälisten elokuvamatkailutuotteiden esimerkeistä. Työn tukena toimivat Pohjois-Karjalan alueella kuvatut elokuvatuotannot sekä aiemmat käynnissä olleet elokuvamatkailuhankkeet. Hyödynsin opinnäytetyössäni myös työkokemuksiani SF-Filmikylältä. Kuvauspaikkatiedot on kerätty Itä-Suomen elokuvakomission tuotantoarkistosta sekä tuotannoissa mukana olleilta työntekijöiltä ja avustajilta. Opinnäytetyöprosessin aikana kuvauspaikkoja löytyi yhteensä 115, joista suurin osa keskittyy Joensuun kaupungin alueelle. Toiminnallisena osana tehty kuvauspaikkakartasto on koottu Google Maps -karttapalvelusovellukseen. Tuotteistamisideoina syntyi kaksi erilaista kuvauspaikkakierrosta, virkistyspaketti sekä mobiilisovellus. Ideoiden suunnittelussa on hyödynnetty elokuvamatkailun tietoperustaa, kansainvälisten elokuvamatkailutuotteiden esimerkkejä sekä omaa matkailualan tietotaitoa. The purpose of this thesis was to survey all filming locations in the Joensuu area, and to generate ideas for new film-induced tourism products. The objective of this study was to create a virtual map of the filming locations for the commissioners the Joensuu Regional Development Company and the East Finland Film Commission. This thesis is based on the urge to develop film-induced tourism and its possibilities in the Joensuu area. The knowledgebase of this study consists of the research literature related to the film-induced tourism, and of examples of the international film-induced tourism products. All previous film productions and film-induced tourism projects in North Karelia provide useful information for the purpose of this thesis. I have also taken into account my work experience in the SF Film Village. Data of the filming locations were gathered from the East Finland Film Commission’s archive and from the staff members involved in different film productions. In total, 115 filming locations were found, and most of them are located in the area of Joensuu town. All the filming locations were recorded into a Google Maps application. The process resulted in two different tours to the filming locations, a recreational package and a mobile application. Both the knowledgebase of the film-induced tourism and the examples of international film-induced tourism products provided useful information for the ideation process.