Venäläisten matkailijoiden taloudelliset vaikutukset Lappeenrannnan majoituspalveluille

Tämän opinnäytetyön aiheena on venäläisten matkailijoiden taloudelliset vaikutukset Lappeenrannassa sijaitseville majoituspalveluille. Venäläisten osuus kaupungissa majoittuvista matkailijoista on toiseksi suurin, heti suomalaisten jälkeen. Venäläisten määrä on kasvanut merkittävästi erityisesti läh...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Korhonen, Marisa
Other Authors: Laurea-ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Laurea-ammattikorkeakoulu 2012
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/51707
Description
Summary:Tämän opinnäytetyön aiheena on venäläisten matkailijoiden taloudelliset vaikutukset Lappeenrannassa sijaitseville majoituspalveluille. Venäläisten osuus kaupungissa majoittuvista matkailijoista on toiseksi suurin, heti suomalaisten jälkeen. Venäläisten määrä on kasvanut merkittävästi erityisesti lähivuosina ja se jatkaa edelleen kasvuaan. Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville, minkälaisia positiivisia ja negatiivisia taloudellisia vaikutuksia venäläiset tuovat Lappeenrannan majoitusliikkeille ja mikä motivoi venäläisiä matkustamaan Lappeenrantaan. Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa keskitytään matkailijoiden matkustusmotiiveihin, matkailun taloudellisiin vaikutuksiin ja Lappeenrannan matkailuun ja majoituspalveluihin sekä venäläisten matkailuun Etelä-Karjalassa. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista menetelmää ja käytössä on teemahaastattelu. Teemahaastattelussa vastaajina on erilaisia majoitustoiminnan edustajia Lappeenrannassa, jotka kertovat venäläisten merkityksestä liiketoiminnalleen sekä mielipiteitä venäläisistä asiakkaista ja taloudellisista vaikutuksista. Tuloksista selviää, että venäläisten suurin matkustusmotiivi on ostosmatkailu. Lappeenranta on tax free -ostosten määrässä toisena heti Helsingin jälkeen. Tulevaisuudessa todennäköisesti toteutuva viisumivapaus, tulee lisäämään venäläisten matkailijoiden määrää Lappeenrannassa huomattavasti. Venäläisten taloudelliset vaikutukset Lappeenrannan majoituspalveluille ovat pääosin vain positiivisia. Venäläisten ansiosta monen majoituspalvelun liiketoiminta on kannattavaa. Alueelle on syntynyt uusia työpaikkoja, kun hotelleja, kauppoja ja erilaisia palveluita on perustettu. Negatiivisia vaikutuksia on selvästi vaikeampi löytää, mutta kulttuurierot luovat haasteita yhteistyöhön venäläisten ja suomalaisten välillä. Tulevaisuudessa venäläisten määrän Lappeenrannassa odotetaan kasvavan, mutta majoituspalveluiden ja muiden matkailupalveluiden ei tulisi liikaa luottaa venäläisiin. Venäläiset tuovat suurimman osan Lappeenrannan matkailutuloista, mutta mahdolliset ongelmat esimerkiksi viisumien saannin kanssa, voivat romahduttaa venäläisten matkailua Suomeen merkittävästi. The Economic Impacts of Russian Tourists on Accommodation Services in Lappeenranta This study examines the economic impacts of Russian tourists on accommodation services in Lappeenranta, Finland. The aim of the study was to determine the main positive and negative im-pacts and to discuss the reasons why Russian travels to Lappeenranta. Russian tourists are the largest tourist group in Lappeenranta. The number of the Russian travelers has grown rapidly in the last few years and it will continue to grow in the future. The theory section discusses primarily the motives of tourists, the economic impacts of tourism, accommodation services, tourism in Lappeenranta and Russian tourists in South Karelia. The study was based on qualitative method and included theme interviews with five different accommodation services companies in Lappeenranta. The interviewees answered questions about the importance of Russian tourist to their business and opinions of the economic impacts and Russian customers. The results showed that the major reason for Russian tourists for travelling to Lappeenranta is mainly for shopping. Tax free -shopping in Lappeenranta is the second largest to Helsinki. The number of the Russian tourists in Lappeenranta will increase more if Russia gets a visa free entry in the future to travel to Finland. The results also indicate that economic impacts on accommodation services in Lappeenranta are in the most positive position. Russian tourists have made accommodation business more profitable. Lappeenranta has now more jobs to offer than before because of new hotels, shops and services that have been built. It is harder to find negative impacts but cultural differences might create challenges for cooperation between Finns and Russians. Russian tourists bring most of the tourism income to Lappeenranta and in the future there will certainly be more Russian tourists. Despite of this fact, accommodation services and other tourism facilities in Lappeenranta should not rely on Russians only. The reason for that is, if for example Russians will not get visas that easily anymore from Finnish Embassy. This would significantly reduce the number of Russians coming to Finland.