Opas luovien menetelmien käyttöön montessoripäiväkodissa

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda opas luovien menetelmien käytöstä haaparantalaiselle Montessori Droppen –päiväkodille. Oppaan tarkoituksena on antaa valmiuksia teorian ja harjoitteiden kautta luovien menetelmien ohjaamiseen 3–5 -vuotiaille päiväkotiryhmässä. Oppaan syntyminen mukaili tuotekeh...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pesonen, Elina
Other Authors: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2012
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/50659
Description
Summary:Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda opas luovien menetelmien käytöstä haaparantalaiselle Montessori Droppen –päiväkodille. Oppaan tarkoituksena on antaa valmiuksia teorian ja harjoitteiden kautta luovien menetelmien ohjaamiseen 3–5 -vuotiaille päiväkotiryhmässä. Oppaan syntyminen mukaili tuotekehitysprosessin vaiheita, ja sen luomiseen osallistuivat myös toimeksiantajan työntekijät. Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntynyt opas sisältää perustiedot montessoripedagogiikasta, ryhmädynamiikasta, luovista menetelmistä sekä pedagogisesta dokumentoinnista. Lisäksi siinä käsitellään luovien menetelmien ohjaamisen perusperiaatteita. Itse luovien menetelmien harjoitteet on jaoteltu kuuteen eri alakategoriaan, jotka ovat leikki & mielikuvitus, liike & kehon-tuntemus, ilmaisun vahvistaminen, itsetunnon kehittyminen, ryhmätyö sekä lapsen omat vahvat puolet. Lisäksi opas on kuvitettu harjoitteita havainnollistavilla kuvilla ja piirroksilla. Opas on tarkoitettu lähinnä Montessori Droppenin työntekijöille, mutta informatiivisuudeltaan sen käyttö on mahdollista myös esimerkiksi harjoittelijoille. Oppaasta syntyneitä jatkokehitysehdotuksia olivat esimerkiksi vain tiettyyn luovien toteuttamistapaan (musiikki, kuvataide, draama) syntyneet teemaoppaat tai esimerkiksi vaihtoehtoisesti koulutuskokonaisuudet, joissa työntekijät pääsisivät itse kokeilemaan oppaasta löytyviä harjoituksia. Lisäksi myös oppaiden laajentaminen eri ikäryhmiin olisi mahdollista. The aim of this practice-based thesis was to create a guidebook for Montessori Droppen (kindergarten in Haparanda, Sweden), about how to use creative methods in their working environment. The guidebook provides tools for using creative methods through theory and exercises for three-to-five-year-old children. The development of the guidebook adapted the phases of a product development process, and the employees accompanied in its making. As a result of this practice-based thesis, the guidebook includes basic information about Montessori pedagogy, group dynamics, creative methods and pedagogical documentation. Additionally, the guidebook handles the basic principles of leading exercises in creative methods. The exercises in creative methods are themed under six main topics: play & imagination, movement and body awareness, strengthening of expression, development of self-esteem, group work and the child’s own strong points. The guidebook is illustrated with pictures and drawings that clarify how the exercises should be carried out. The guidebook is mainly designated for the employees of Montessori Droppen, but, since it is informative, it can also be used by trainees. Further development ideas for this guidebook were, for example, to do themed guidebooks that concentrate on one certain way to implement creative methods (music, arts, drama) or, for example, training projects, where the employees could test the guidebook’s exercises themselves. It would be also possible to extend the guidebook to include different age-groups.