Nuorten asialla -dokumentti: dokumenttielokuvan dramatisointi

TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönä tein Nuorten asialla -dokumenttielokuvan. Dokumentti kertoo virtolaisen kokoomusnuoren osallistumisesta syksyn 2008 kunnallisvaaleihin. Hän oli ensimmäistä kertaa ehdokkaana Virtain kaupunginvaltuustoon. Dokumentti on toteutettu yhdessä medianomi-opiskelija Sami Ahosen kan...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pynnönen, Marko
Other Authors: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2009
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/4649
Description
Summary:TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönä tein Nuorten asialla -dokumenttielokuvan. Dokumentti kertoo virtolaisen kokoomusnuoren osallistumisesta syksyn 2008 kunnallisvaaleihin. Hän oli ensimmäistä kertaa ehdokkaana Virtain kaupunginvaltuustoon. Dokumentti on toteutettu yhdessä medianomi-opiskelija Sami Ahosen kanssa. Olimme yhdessä vastuussa kuvauksista, äänien puomittamisesta ja raakaleikkauksen teosta. Lopullisesta leikkauksesta ja ohjaamisesta vastasin itse. Opinnäytetyöni kirjallisen osion tarkoituksena on selventää dokumenttielokuvaan nykyään tyypillisesti liittyviä dramatisoinnin elementtejä. Opinnäytetyöni keskittyi draamallisen muodon saavuttamiseen Nuorten asialla -dokumentissa. Ohjaajana olen joutunut miettimään sitä, kuinka paljon kohtauksia voi dramatisoida todellisuuden liikaa muuttumatta. Lopputyöni aikana olen miettinyt myös, kuinka päähenkilö mahdollisesti reagoi siihen, miten olen hänen elämäänsä muokannut ja dramatisoinut. Toisaalta dokumenttielokuvaa ei olisi syntynyt ilman keinotekoista leikkaamista ja kohtauksien dramatisointia jälkikäteen. Kirjallisessa osuudessa paneudun enimmäkseen Nuorten asialla -dokumentin tekoprosessin analy sointiin, nimenomaan dramatisoinnin kannalta. Analysoin Nuorten asialla -dokumentin tekoprosessia dramatisoinnin eri elementtien kannalta. Näitä elementtejä ovat muun muassa kuvaus, ääni, leikkaus ja värinkorjailu. Suurin osa dokumentin käsikirjoittamisesta tapahtuu editoidessa materiaalia. Editointipöydän ääressä syntyvät myös ajatukset siitä, miten dokumentti olisi kannattanut tehdä ja miten virheet olisi voinut välttää. Opinnäytetyöni tuloksena saatiin Nuorten asialla -dokumentti-elokuvan DVD- julkaisu, jossa on pyritty ammattitasoiseen jälkeen resursseilla, jotka olivat hyvinkin rajalliset. Nuorten asialla -dokumentin kuvausryhmä koostui kahdesta henkilöstä ja kokonaisbudjetti oli alle 50 euroa. ABSTRACT The purpose of this thesis was to make a documentary called Nuorten asialla. The documentary tells a story about a young man who was standing for the municipal election of Virrat representing the National Coalition Party in the autumn 2008. He was a candidate for the town council of Virrat for the first time. The documentary was accomplished in co-operation with Sami Ahonen, a student of media. Together we were responsible for the filming, raw editing and voice recording of the film. I myself finished the post production and directed the documentary. The written part of my thesis tries to explain the elements of dramatization which are a typical part of a documentary film. My goal was to achieve a dramatic aspect in the documentary Nuorten asialla. As a director I also had to think of how to dramatize scenes without altering the reality too much. I have also pondered how the main character possibly reacts on the changing and dramatizing of his life. On the other hand, the documentary wouldn’t have been finished without artificial editing and dramatizing the scenes afterwards. I analyzed the making of Nuorten asialla through the elements of dramatization. The elements are eg filming, sound, editing and colour correction. The main part of scriptwriting the documentary is done while editing the material. At the editing table I also came to think how I could have avoided the mistakes and achieved a better result. The result of the thesis was a professionally looking DVD- release of the documentary Nuorten asialla. The documentary was made on a 50-euro budget and the film group only consisted of two people.